Pagina 2 van 7

Het onderpresterende onderwijs?

De belangrijkste oorzaken voor de actuele problemen Manifest ter begeleiding van het colloquium in Utopia Aalst, 14 mei 2019. Kurt Moons, Voorzitter Pro Flandria en Jan Boons, Werkgroep…

Colloqouium – bloei of ondergang van het Vlaamse onderwijs?

Kerntaken voor een toekomstgericht onderwijs in Vlaanderen Het is de opdracht van het Secundair en Hoger Onderwijs om via kennisoverdracht kritische burgers te vormen en elke leerling/student de…

Klimaatketter Marcel Crok: ‘Het ís geen vijf voor twaalf’

Vorig jaar organiseerde Pro Flandria een energiecolloquium, waar ruimte werd gelaten voor kernenergie om de CO2-uitstoot te verminderen. Ongeveer een jaar later nodigde de denktank Marcel Crok uit…

Carles Puigdemont: ‘Alles lijkt onmogelijk tot het gebeurt’

Over democratie in Europa Carles Puigdemont, de president van de Catalaanse Generalitat in ballingschap, was halfweg december vorig jaar te gast bij het zakennetwerk Pro Flandria. Hij gaf…

Op 16 juni 2018 stelden Hendrik Vuye en Veerle Wouters hun nieuwste boek voor aan Pro Flandria:

 “Vlaanderen voltooid – met of zonder Brussel” Voor het publiek van Pro Flandria zijn de sprekers geen onbekenden en zij hadden dan ook geen enkele moeite om hun…

In september 2018 sprak Wouter Duyck voor Pro Flandria

Het Vlaamse onderwijs: pleidooi voor meer cognitieve ambitie Het Vlaamse onderwijs was gedurende decennia een toonbeeld van kwaliteit. Niet onbelangrijk, voor een regio die enkel grijze hersencellen heeft…

Kernenergie blijft voorlopig noodzakelijk

Uit BOUWKRONIEK van  13 juli 2018: Wanneer we kerncentrales vervangen door gascentrales en door meer energie invoer dreigen de uitdagingen, de kosten en de CO2-emissies sterk op te…

Op 17 maart 2018 spraken Jo Reynaert en Jacob Vanschoonbeek voor Proflandria

Geeft Vlaamse onafhankelijkheid economische winst of verlies?                 Jo Reynaert en Jacob Vanschoonbeek schreven voor VIVES het boek Exiteconomie. Een boek…

De verborgen agenda achter het Energiepact blootgelegd

Pro Flandria pleit voor energievoorziening met zo laag mogelijke CO2-densiteit. De energietransitie of energieovergang zou moeten worden aangedreven door de zorg om de opwarming van de aarde af…

Colloquium op 19 april 2018

De energiesector in transitie Pro Flandria wenst bij te dragen aan het belangrijke debat over energievoorziening -de hoeksteen van economische bedrijvigheid- omdat de gevolgen ervan bepalend zullen zijn…