Pro Flandria is…

Pro Flandria is een netwerk van Vlaamse ondernemers en academici. Pro Flandria wil niet lijdzaam toezien hoe de vruchten van het werk van generaties worden verspild en de toekomstige welvaart van Vlaanderen in gevaar wordt gebracht. Pro Flandria wil zich inspannen om de mensen van Vlaanderen en vooral de jeugd meer kansen te geven om hun eigen toekomst te ontplooien en in handen te nemen.

Opkomende activiteiten

Op zaterdag 9/12 is Gerolf Annemans, Europees parlementslid voor Vlaams Belang, onze spreker. Hij heeft recent een boek geschreven “Momentum“ en zal het hebben over “De ordelijke opdeling van België in 2024?”.