Actueel

TELEX — Opiniestuk van Kurt Moons (voorzitter) en Hans Verboven in De TIJD – – 

“De klassieke Vlaamse geldstromen zijn met ongeveer 6 miljard euro al onfatsoenlijk hoog. Tellen we er ook de transfers via de rentelasten op overheidsschuld bij, dan komen we in de buurt van 16 miljard € per jaar.” (Trends, 11/10/2012)

Moeten we als natie van zes miljoen inwoners daarboven ook nog de Zuid-Europese landen gaan ondersteunen? En dit zonder resultaatsverbintenis of verantwoording? De verbelging van Europa is een feit. Dit kan zo niet verder! Over deze hoogstactuele thematiek leest u meer in het net verschenen boek: Vlaanderen en Europa: Grenzen en noodzaak van solidariteit (red. Hans Verboven) met bijdragen van Hans Werner Sinn, Derk Jan Eppink, Frits Bolkestein, Geert Jennes, Jaak Peeters, Paul Cliteur, Gerard Bodifeé e.a. (link)

Pro Flandria koppelde de boekvoorstelling aan een netwerkevent en panelgesprek in De Warande met de economen Geert Janssens (VKWMetena), Jan Van Doren (VOKA) en de filosofen Paul Cliteur en Gerard Bodifeé, allen auteurs van het boek. Een verslag leest u binnenkort.

[nggallery id=2 template=caption]

Het bestuur is tevens bezig met de voorbereiding van een Engelstalig symposium voor vooral Europese diplomaten en politici, geselecteerde ondernemers en de leden, dat de titel ‘sustainable solidarity’ zal dragen. Inhoudelijk wil het tonen dat Europa niet gediend is met Belgische structuren. Duitsland mag voor Zuid-Europa niet worden wat Vlaanderen voor België is. Naast enkele korte lezingen leggen we vooral de aandacht op netwerking met een receptie en een diner. Het symposium is gepland in De Warande, vermoedelijk in de laatste week van maart 2013. Meer informatie volgt nog.