Categorie: Publicaties

Het onderpresterende onderwijs?

De belangrijkste oorzaken voor de actuele problemen Manifest ter begeleiding van het colloquium in Utopia Aalst, 14 mei 2019. Kurt Moons, Voorzitter Pro Flandria en Jan Boons, Werkgroep…

De verborgen agenda achter het Energiepact blootgelegd

Pro Flandria pleit voor energievoorziening met zo laag mogelijke CO2-densiteit. De energietransitie of energieovergang zou moeten worden aangedreven door de zorg om de opwarming van de aarde af…

Pro Flandria vraagt een logische stem

België staat stil. Wij, Vlaamse ondernemers en academici willen dat we er met z’n allen op vooruitgaan. Daarom kiezen wij resoluut voor partijen of personen die maximaal willen…

Overzicht auteurs jaarboeken (pdf)

PF OVERZICHT AUTEURS Conmotedowsfi

Noodzaak en grenzen aan solidariteit

  Boekbespreking Vlaanderen en Europa door VKW-Metena Boekbespreking Vlaanderen en Europa in The Brussels Journal Boekbespreking Vlaanderen & Europa door Trends Boekbespreking Vlaanderen & Europa door Peter Logghe…

Grenzen aan tolerantie

Grenzen aan tolerantie. Anatomie van een open samenleving (red.: Hans Verboven)  biedt een vervolg op het in 2010 verschenen Continent op drift. Hiaspicoctile Europese waarden in de schaduwen…

Continent op drift

Continent op drift. Europese waarden in de schaduwen van morgen. (red.: Hans Verboven) Hoewel de eerste gevolgen van het waardenverval binnen onze Westerse beschaving al duidelijk zijn, kunnen…