Continent op drift

Continent op drift. Europese waarden in de schaduwen van morgen. (red.: Hans Verboven)

Hoewel de eerste gevolgen van het waardenverval binnen onze Westerse beschaving al duidelijk zijn, kunnen we het eindpunt van deze evolutie niet voorspellen. Allerlei factoren hebben ertoe bijgedragen dat onze identiteit en onze normen en waarden geleidelijk werden gerelativeerd. Dit heeft geleid tot maatschappelijke desintegratie, radeloosheid en cynisme van de burger, onmacht en decadentie van de politiek. ospinasilveyhe44.blogspot.com . Daarbij is ook het besef van onze eigen geschiedenis verloren gegaan. De arbeid aan het Westers project voor de mensheid, dat in Athene, Jeruzalem en Rome begon, is stilgevallen.
De uitdagingen waarvoor het Westen zich gesteld ziet, zijn van die aard, dat men onderlinge nationale twisten naar hun juiste waarde moet schatten, zeker wanneer ze de aandacht afleiden van veel grotere en dwingendere problemen. Europa staat op het spel. Rond ons en tussen ons schuilen zelfbewustere concurrerende waardesystemen, die hun marktaandeel opeisen en onze humanistische en christelijke waarden, ons project met de mensheid, bedreigen. Niet omdat ze beter zijn dan ons, maar omdat wij de schouders laten hangen. Het grootste gevaar schuilt in ons zelf.
Hoe komen we dan geestelijke herbewapening van Europa? Hoe nieuwe elites vormen met een vast besef van de unieke eigenwaarde van onze Westerse beschaving? De problemen zijn genoegzaam uitgetekend, nu is het tijd om de uitwegen uit aan te reiken. Europa is niet verloren.

met bijdragen van Ludo Abicht, Frits Bolkestein, Gerard Bodifee, Boudewijn Bouckaert, Paul Cliteur, Bruno Daems, Frank Fleerackers, Peter Logghe, Andreas Kinneging, Roger Scruton, Klaas Smelik, Matthias Storme, Philippe Van Bets, Jan Van Reeth, Urbain Vermeulen en Hans Verboven.

Dit boek is een project van Pro Flandria, netwerk van Vlaamse academici en ondernemers en het Verbond der Vlaamse Academici (VVA).

Inhoud

In een eerste deel ‘Wat ons Europeanen maakt’, lichten we het Westers project met de mensheid toe. Welke is nu onze identiteit. Wat is hoofdzaak, wat bijzaak. Cultuurhistorische bijdragen definiëren de uniciteit van onze Europese waarden en beschaving vanuit onze Helleense en joods-christelijke achtergrond en gaan hun weg tot de 21ste eeuw na.
In een tweede deel wordt ons problematische zelfbeeld en het identiteitsverlies onder de loep genomen. Is er toekomst voor het Westers project? Welke toekomst is er voor onze waardesystemen binnen de politiek en hoe zullen de Europese staten zich verhouden tot onze eigen kerken en tot concurrerende waardesystemen.
In een derde deel ten slotte zoeken we naar een modus vivendi voor de Europese Unie. Hoe groeide deze, welke zijn de alternatieven en waar ligt de toekomst van onze statenbond?

Abstracts
PF ABSTRACTS COD

Opdracht
PF OPDRACHT COD