De verborgen agenda achter het Energiepact blootgelegd

Pro Flandria pleit voor energievoorziening met zo laag mogelijke CO2-densiteit.

De energietransitie of energieovergang zou moeten worden aangedreven
door de zorg om de opwarming van de aarde af te remmen. Er zitten
immers nu al te veel broeikasgassen1 in onze atmosfeer en er worden er nog
dagelijks bijkomend geïnjecteerd in het klimaat. De Klimaatconferentie van
Parijs bereikte eind 2014 een internationaal breed gedragen akkoord om de
broeikasgassen in de atmosfeer terug te dringen teneinde de opwarming
van de aarde zoveel mogelijk te beperken.

Open het manifest van proflandria (PDF) om verder te lezen.


De PDF van de presentatie “DE ENERGIESECTOR IN TRANSITIE”