Duurzame solidariteit

Symposium: Noodzaak en Grenzen aan solidariteit
Vrijdag 19 oktober 2012 – 17.45 uur @ De Warande

Symposium n.a.v. de verschijning van het boek “Vlaanderen en Europa. Grenzen en noodzaak aan solidariteit”

Inleiding: Kurt Moons
Inleidende lezing: “Efficiënte solidariteit ?” door Prof. dr. Hans Verboven
Panelgesprek: De inefficiënte Belgische transferunie op Europese schaal?

Sprekers:

  • Geert Janssens (hoofdeconoom VKW Metena)
  • Jan Van Doren (adjunct-directeur kenniscentrum VOKA)
  • Derk Jan Eppink (lid Europees Parlement)
  • Gerard Bodifée (wetenschapsfilosoof)
  • Paul Cliteur (hoogleraar Leiden)
  • moderatie: prof. dr. Hans Verboven

Vrijdag 19 oktober 2012 – 17.45 uur @ De Warande:

Verslag
Na een inleiding door voorzitter Kurt Moons en een lezing door professor Hans Verboven startte het panelgesprek met Jan Van Doren (adjunct-directeur kenniscentrum VOKA) en Geert Janssens (hoofdeconoom VKW Metena). Van Doren en Janssens brachten een opvallend optimistisch verhaal. Zeker, er zijn problemen op Europees vlak, maar als we samenblijven in de eurozone blijven de doemscenario’s theorie. Alleen zal men de solidariteit goed moeten organiseren – dus niet zoals in België. Van Doren presenteerde enkele eenvoudige voorstellen om de arbeidsmarkt en de ondernemerszin in Wallonië te verbeteren. Dat ze hem eens naar Namen halen. Geert Janssens maakte dan weer indruk door zijn genuanceerde parabel van de krekel en mier. De (Duitse) mier, die haar eigen export naar de Zuiderse landen jarenlang financierde, is niet geheel onschuldig aan de huidige situatie. Men verschafte roekeloos krediet zonder zich af te vragen hoe dat ooit terugbetaald zou worden. Responsabiliseren zonder te culpabiliseren was de samenvatting.

Meer onenigheid was er tussen Gerard Bodifée en Paul Cliteur. Beide filosofen zijn een genot om naar te luisteren – zeker omdat ze toch wel pertinent van mening verschillen. We hadden er de hele avond naar kunnen luisteren. Samengevat verdedigde Bodifée de stelling dat Europa aan zijn mensbeeld ziek is. Ons humanistisch en christelijk verleden is volgens Bodifée de beste garantie voor de toekomst. Hij citeerde Angela Merkel die onlangs zou gezegd hebben dat er in Europa niet te veel Islam is, maar te weinig Christendom. Paul Cliteur was het daarmee niet mee eens. Hij vroeg zich af of Europa nog wel christelijk is – stilte in de zaal – en of Europa ooit nog wel opnieuw christelijk zal worden – nog grotere stilte. Hij verdedigde een seculiere grondwet waarin de seculiere “Europese” waarden verankerd worden. Bodifée vroeg zich daarop luidop af, hoe die waarden er dan gekomen zijn.

50 minuten spreektijd is nu te weinig om sprekers van zulk kaliber tot hun recht te laten komen. Gelukkig schreven ze een deel van hun discours neer in het net verschenen boek “Vlaanderen en Europa”, dat een initiatief is van het Verbond der Vlaamse Academici (VVA) met medewerking van Pro Flandria.

(Karl Van Camp – overgenomen uit ’t Pallieterke)