Op 15 oktober 2016 sprak Daniel Friberg voor Pro Flandria

De Europese migratiecrisis vanuit Zweeds perspectief

Rechtse Daniel Friberg biedt oplossingen aan voor migratiecrisis.

Daniel Friberg
Daniel Friberg

De rechtse publicist Daniel Friberg was zaterdag te gast bij Pro Flandria om er de Europese migratiecrisis te bespreken. En op te lossen.

Pro Flandria-voorzitter Kurt Moons verwelkomde het publiek door te herinneren aan de onhoudbare stroom van belangrijke nieuwsfeiten uit de zomer: Brexit, Nice, de coup in Turkije, de aanslag in München, de aanval op politieagenten in Charleroi en Schaarbeek … ‘Het onveilig gevoel wordt groter en groter bij steeds meer mensen,’ aldus de voorzitter van Pro Flandria. In zijn inleiding stond hij ook stil bij de binnenlandse politiek, maar toch had hij een mooi bruggetje gemaakt naar het gespreksonderwerp van de dag: de kost van de immigratie.

Gastspreker was de Zweedse publicist Daniel Friberg (1978) ondernemer, oud-CEO van het Zweedse mijnbedrijf Viking Mineral. Hij stelt zich 24/7 vragen bij de transformatie van Zweden en Europa. Hij richtte uitgeverij Arktos Media op, gespecialiseerd in traditionalistische en rechtse auteurs. Friberg stelde zichzelf voor als een ‘populistische rechts-conservatieve activist, auteur en uitgever’ en dat sinds 20 jaar. Recent schreef hij het boek De terugkeer van echt rechts. Hij is ook voorzitter van de conservatieve denktank RightOn.net.

Migratiecrisis

‘Europa wordt al sinds decennia gekoloniseerd.’ Met die sterke uitspraak stak de Zweed van wal. Drie redenen ziet Friberg daarvoor. (1) Westerse elites hebben – al dan niet naïef – bewust gewerkt aan economische immigratie vanuit Afrika en het Midden-Oosten. (2) De naoorlogse buitenlandse politiek van de VS, vooral de jongste decennia, zorgde voor bloedbaden in het Midden-Oosten en Zuid-Azië, die op hun beurt massale migratie naar Europa zorgde. Friberg noemt dit een ‘stupiditeit’, waarvoor Europa de kost draagt. Een ander resultaat daarvan is terrorisme, waar evenzeer Europa het slachtoffer van is. (3) In de moskeeën verspreiden imams de boodschap dat moslims de heilige plicht hebben hun godsdienst te verspreiden. Ook dat noemde Friberg een kolonisatie, zelfs een ‘invasieleger’.

Wie zijn die mensen dan, die vandaag Europa ‘overspoelen’? Een weinig smakelijk maar slim gemonteerd filmpje – stevige beat inclusief – van rassenrellen in de States, uit de hand gelopen extremistische moslimmanifestaties in het VK en conflicten in Calais[K2]  en aan de Europese buitengrenzen ….

Nochtans, waren blanke Europeanen dan ook geen migranten, een korte tijd terug? Amerika is toch gekoloniseerd door ‘ons’? Dat is vrij snel en gemakkelijk gelukt, omdat de Europeanen er de sterksten waren. ‘En wie zijn er vandaag de sterksten,’ vraagt Friberg retorisch.

Enkel het ‘echte en authentieke conservatief-rechts’ heeft volgens Friberg oplossingen voor de migratieproblemen. Daarbij verwijst Friberg naar Hongarije en de andere Visegradlanden die hun grenzen sluiten en zich verzetten tegen de quota voor de spreiding van asielzoekers over de EU.

‘Regressief links’

De incompetentie en onmacht van de geïnstitutionaliseerde ideologiën als liberalisme en sociaaldemocratie zijn de redenen van de recente groei van ‘nationalistisch, populistisch en conservatief’ rechts in steeds meer Europese landen. In de media is dat misschien nog niet het geval, maar mensen gaan steeds vaker elders op zoek naar informatie dan in de klassieke ‘door links geleide’ media

Liberalisme en socialisme hebben immers geen antwoorden voor de hedendaagse mmigratieproblemen. Ze blijven hardnekkig de vluchtelingen beschouwen als economische immigranten. In plaats van in te zien dat de redenen voor asielzoekers om te vluchten elders liggen. Immers, in Afrika zijn er 650 miljoen, in India meer dan 800 miljoen, in China 900 miljoen, in de rest van Azië 800 miljoen, in Zuid-Amerika 500 miljoen mensen die in extreme armoede leven. Volgens de Wereldbank zijn er 3 miljard mensen extreem arm. Deze mensen zijn te arm, te disconnected, om te ‘renderen’ als economische migranten in het Westen. Bovendien, een paar miljoen vluchtelingen opnemen, maakt geen verschil voor de armoede in de landen van herkomst. Daar blijft de bevolkingsgroei toenemen. Immigratie kan dus nooit een effectieve oplossing zijn voor het armoedeprobleem in de wereld. 98% van die arme bevolking kan er niet weg, en moet ginds geholpen worden, niet hier opgevangen, zo stelt Friberg.

Zweden

Zweden is niet meer het progressief-liberale land van weleer. Volgens Friberg verbiedt de overheid om cijfers bij te houden met betrekking tot migratie. Volgens eigen berekeningen, gebaseerd op gegevens van Eurostat, is Zweden ‘het meest extreme land ter wereld als het gaat om het opnemen van migranten per capita’. Per één miljoen inwoners vangt Zweden 6240 vluchtelingen op (België 1640). ‘Ik herken mijn eigen dorp niet meer als ik de demografische samenstelling zie,’ concludeert Friberg.

Zweden is allicht het meest politiek-correcte land ter wereld. In de media is er amper of geen ruimte voor islam- of vluchtelingenkritiek. Met als resultaat dat mensen elders hun informatie gaan zoeken, en je op de sociale media uitgesproken polarisering krijgt in de debatten. ‘Het werd tijd,’ zegt Friberg, ‘dat migratie eindelijk wordt besproken in Zweden’. Want tot voor kort was dat not done. Het kan ook niet anders, want de criminaliteitscijfers rijzen de pan uit, en de daders komen vooral uit Afrika en Azië – zij zorgden voor een toename van de criminaliteit met 150%. Al stellen de media dat anders voor; niet de criminaliteit neemt toe maar wel het aantal aangiftes. Nochtans is het duidelijk dat het gaat om daders die geïntegreerd noch geassimileerd zijn.

De toename van die laatste groep zorgt ondertussen voor wat Friberg noemt ‘the great replacement’. Op vijftien jaar is de autochtone Zweedse bevolking achteruitgegaan met 116.000 mensen; in diezelfde periode zijn er 981.000 niet-Europese vreemdelingen bijgekomen. Op langere termijn zorgt dat voor een heuse demografische overname door niet-Zweden. Maar op kortere termijn zal dit voor steeds meer criminaliteit en etnische conflicten leiden.

Politici kijken ernaar en doen niets. En de ‘zogenaamde rechts-populistische partij’ ZwedenDemocraten zijn in de ogen van Friberg hoogstens gematigd conservatief. Zij zullen het verschil niet maken met de andere partijen, volgens Friberg. Zweeds links en de centrumrechtse partijen remediëren de influx van migranten niet en ondergraven de Zweedse identiteit; de multiculturele samenleving is er om te blijven. Media en politiek willen kritische stemmen de mond snoeren, maar dat houdt Friberg niet tegen eigen initiatieven te ontwikkelen die steeds meer aanhang krijgen, vooral onder jongeren …

Oplossingen: een humaan terugkeerprogramma

  1. Herbekijk de asielrechten voor de nieuwkomers. 100.000 tot 500.000 zulke mensen wonen er momenteel in Zweden. Die kunnen volgens Friberg makkeljk gerepatrieerd worden, omdat ze nog geen Zweeds burger zijn.
  2. Hervorm de sociale zekerheid, naar Hongaars model.
  3. Nultolerantie voor criminaliteit. Immigranten die nog geen burgerschap hebben dienen gedeporteerd.
  4. Organiseer programma’s om niet-Zweden te helpen terug te keren naar hun moederland of buurlanden uit dezelfde cultuursfeer. Dat kan bijvoorbeeld via eenmalige subsidies. Australië bijvoorbeeld, is momenteel bezig dit soort programma’s uit te werken.
  5. Bilaterale akkoorden met landen van herkomst met betrekking tot de hogergenoemde vier punten. Die landen dienen ondersteund, zodat zij hun vluchtelingen terug kunnen opnemen, maar evenzeer nieuwe vluchtelingen ontmoedigen of tegenhouden om naar Europa te gaan. Die landen subsdiëren, aldus Friberg, zal veel goedkoper zijn dan de vluchtelingen te onderhouden in Zweden.

‘Het is tijd om terug naar huis te gaan,’ zegt Friberg. Overheen het volledige Europese continent moeten maatregelen ter zake getroffen worden. Als het beperkt blijft tot een paar landen, is het géén oplossing.

Internationaal ziet Friberg een instorting van liberalisme en links en een terugkeer van ‘authentiek rechts’, dat wel oplossingen heeft voor de vluchtelingenproblematiek. ‘Alleen rechts biedt onze beschaving een reële kans tot overleven.’

‘We leven in een tijd van grote crises, maar die bieden voldoende grote uitdagingen om de nodige daadkracht aan de dag te stellen en aan een oplossing te werken.’

Debat

Vanuit de zaal kwam de bedenking dat Friberg het wel heeft over immigratie, maar niet over de islam. Friberg: ‘ik maak wel degelijk een verschil; de islam is bezig met een doelbewuste kolonisering van het Westen.’ En hoewel er geen correcte cijfers zijn, weten we dat er meer problemen zijn met moslimmigranten dan met Chinese of Zuid-Amerikaanse migranten. ‘Maar dat geldt vooral omdat de aantallen kleiner zijn. Als de aantallen groter zijn, moeten we die mensen assimileren, om onze eigen cultuur te beschermen.’

Naar het voorbeeld van Australië voelt Friberg overigens veel voor het voorstel van Viktor Orban om in Libië een stad te bouwen waar alle vluchtelingen die nu in Europa verblijven kunnen worden ondergebracht.

Het opinieklimaat wijzigt snel, stelt Friberg. Er ontstaan nieuwe media en mediabedrijven. Onder andere in Hongarije, Polen en Macedonië lukt dat vrij aardig. Maar ook in West-Europa en Zweden. Het internet is daartoe een fantastisch middel, dat op dat vlak kan worden ‘uitgebuit’.

Kurt Moons bedankte tot slot voor de ‘hoop’ die Friberg gaf door enkele concrete suggesties van oplossingen te geven in zijn ‘heroïsche strijd’ tegen de migratiecrisis.

Katleen Van den Heuvel