Havendebat Antwerpen

Pro Flandria, het netwerk van Vlaamse Ondernemers en Academici, in samenwerking met KBC, heeft op 8 novemer een gratis info- en debatavond georganiseerd. We bieden van de volgende sprekers de presentatie in digitale vorm aan:

Een verslag door professor Hans Verboven vindt u door een niveau verder te navigeren in het menu.

Het programma was als volgt:

18:30 – 19:30 Aankomst en broodjes
19:30 – 19:35 Kurt Moons, voorzitter Pro Flandria: verwelkoming
19:40 – 20:00 Kris Peeters, Minister-President van Vlaanderen:Vlaanderen In Actie en het daarin besloten project “slimme draaischijf van Europa”
20:00 – 20:20 Jo Reynaerts, Senior Economist bij VIVES, Katholieke Universiteit Leuvenhaven-concurrentie en congestie
20:20 – 20:40 Thierry Vanelslander, Professor aan Universiteit Antwerpen beleidsstrategie Vlaamse zeehavens en recente ontwikkelingen
20:40 – 21:00 Hans Smits, CEO Havenbedrijf RotterdamNederlandse kijk op logistieke ontwikkelingen in VL en vergelijking met NL
21:00 – 21:40: Honoré Paelinck, Master in maritieme wetenschappen praktische oplossingen voor ontsluiting naar Europees hinterland
21:40 – 22:00 Vragensessie onder leiding van Frans Crols, columnist en voormalig directeur Trends
22:00 – 22:45 Receptie