Het Vlinderakkoord als conflictmodel

Hendrik Vuye

Op 29 september hield prof. dr. Hendrik Vuye, hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit van Namen, een lezing met als titel “Het Vlinderakkoord ontleed, indicatief voor toekomstige coalitiebesprekingen?”  Als geen ander kent Hendrik Vuye de “vaak surrealistische kronkels en meanders van de opeenvolgende staatshervormingen. Alle addertjes onder het gras, alle subtiele spitsvondigheden: Hendrik Vuye spit ze op, haalt ze eruit, toont er de consequenties van op korte en lange termijn.” Het Vlinderakkoord is een ramp voor Vlaanderen, het legt een duurzame basis voor nieuwe conflicten en tracht het onverzoenbare te verzoenen. En zoals steeds betaalt de Vlaming het gelag. Voor een lezenswaardig interview met deze erudiete professor verwijzen we u naar: http://vosnet.org/interview-prof-dr-hendrik-vuye