Jan Vanhevel (voormalig directeur KBC) over financiële crisis

Op 15 december sprak Jan Vanhevel voor de leden van Pro Flandria over de internationale financiële crisis. Jan Vanhevel was op het einde van zijn carrière in de financiële wereld directeur van KBC en lid van de commissie Liikainen. Hij is bijzonder goed op de hoogte van de problemen en crisissen die de afgelopen jaren opdoken, maar ook van die crisissen die maar net afgewend konden worden door het gecoördineerd ingrijpen van de Vlaamse en Europese regeringsleiders.

Vanhevel toonde in zijn presentatie hoe de subprime crisis kon uitgroeien tot een financiële systeemcrisis die ook enkele Europese banken ongenadig onderuit haalde. Vervolgens werden de katalysatoreffecten die de Euro-crisis deden ontketenen belicht. Belangrijker nog zijn de oplossingen die hij o.a. vanuit zijn hoedanigheid als lid van de commissie Liikainen voorstelde en die blijk geven van een serieuze systeemwijziging.

De geschiedenis herhaalt zich steeds, maar toch kunnen we de kaarten zo schudden dat een heruitgave van de zware Eurocrisis voorkomen kan worden, aldus een al bij al nog optimistische Vanhevel.

Leden die de lezing niet konden bijwonen, kunnen op vraag bij de secretaris de presentatie per mail toegezonden krijgen.