John Dejaeger, voorzitter Pro Flandria en het gewestelijke buurschap’ (Discours Met De Boys – 18/1/23)

Eind vorig jaar was onze Pro Flandria voorzitter te gast bij de “ Discours Met De Boys “ een initiatief van twee jonge en bevlogen personen, Amory en Arno, die in hun vrije tijd personen uitnodigen om over diverse thema’s uitvoerig van gedachten te wisselen . Elk interview duurt circa 1 uur . Op die manier willen zij een bijdrage leveren tot meer dialoog en debat in de maatschappij. Bij Pro Flandria ging het uiteraard over de nood aan Vlaamse zelfstandigheid ; een thema dat vandaag in de meeste media nauwelijks aan bod komt.