Kernenergie blijft voorlopig noodzakelijk

Uit BOUWKRONIEK van  13 juli 2018:

Wanneer we kerncentrales vervangen door gascentrales en door meer energie invoer dreigen de uitdagingen, de kosten en de CO2-emissies sterk op te lopen. Deze strategie houdt dus grote risico’s in. Daarnaast vormt een efficiente opslag de sleutel tot het succes van hernieuwbare energie. Dat verklaarde Guido Camps, gewezen directeur van de CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas), onlangs tijdens het colloquium ‘De energiesector in transitie’ van Pro Flandria in de promotiezaal van de KU Leuven in Leuven.