Vlaanderen en België in het Europa van morgen

Koen Geens

Zaterdag 17 juni 23 (10.00 – 13.00)Biznis Hotel – Zelebaan 100 – B-9160 Lokeren

Met groot genoegen denken we terug aan onze eerste zeer succesvolle ledenvergadering van 2023. Met ruim 200 aanwezigen in een bomvolle Van der Valk seminarie ruimte te Antwerpen klopten we op 18 maart alle records! Gastspreker Bart De Wever, voorzitter van N-VA en burgemeester van Antwerpen, vergeleek Vlaanderen met Singapore en concludeerde dat ook wij alle troeven in huis hebben om op wereldniveau in de eerste divisie te spelen ….ware er niet dat Belgische immobilisme. Een pleidooi voor Vlaamse autonomie en democratisch zelfbestuur! Fijn was het ook achteraf vast te stellen dat vele door onze leden uitgenodigde gasten de weg naar Pro Flandria hebben gevonden. Welkom! We kijken meteen uit naar onze volgende ledenvergadering op zaterdag 17 juni om 10u – Biznis te Lokeren – met cd&v toppoliticus dhr. Koen Geens.

Koen Geens studeerde rechten aan de KU Leuven en is er hoogleraar. Hij was mede oprichter van het advocatenkantoor Eubelius en lag in 1999 aan de basis van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen. Koen Geens is lid van de Academie voor Wetenschappen en Kunst en auteur van meerdere juridisch wetenschappelijke publicaties. Van 2007 tot 2009 was hij kabinetschef van Minister- President Kris Peeters en de bezieler van VIA, Vlaanderen in Actie. Van 2013 tot 2020 was Koen Geens federaal minister eerst van Financiën en later van Justitie. Van 2019 tot 2020 was hij ook vice premier. In die jaren kreeg hij onder meer te maken met het Arco dossier, de moordende terreur aanslagen in Zaventem en Brussel en de moord op Julie Van Espen. Het waren zeer bewogen tijden. Nadat zijn verwoede pogingen in 2020 om PS en N-VA alsnog nader tot mekaar te brengen mislukten besloot hij niet toe te treden tot de Vivaldi regering.

Koen Geens steekt de laatste tijd zijn ongenoegen over die Vivaldi regering niet onder stoelen of banken. We herinneren ons nog levendig zijn ferme uitspraken op ons Pro Flandria colloquium van vorig jaar, 6 juli 2022, die wekenlang de pers en de politiek hebben beroerd. Bij die gelegenheid ventileerde hij op de hem eigen fijn besnaarde, erudiete maar scherpe toon zijn misnoegen over het feit dat Vivaldi enkel en alleen kan beslissen over extra uitgaven en dat geen enkele serieuze hervorming mogelijk is.

Hij noemde Wallonië de laatste socialistisch-linkse enclave in Europa.

Onlangs, in februari 2023 , herhaalde hij deze standpunten in De Zondag . “Ik ben ontgoocheld in de Franstalige politici. Zij wilden met Vivaldi bewijzen dat dit land nog werkt. Maar wat doen ze er mee? “Of nog“ Stel u voor dat deze federale regering zou moeten beslissen over stikstof of Ventilus? Ik mag er niet aan denken! De federale regering had meer dan twee jaar nodig om te beslissen over de verlenging van twee kerncentrales, wat eigenlijk toch geen moeilijke beslissing was.“

Deze uitspraken in De Zondag en op ons Pro Flandria Colloquium verraden dat Koen Geens nog lang niet aan zijn pensioen toe is maar de ambitie koestert om opnieuw politiek te gaan wegen. Een come back in 2024 is wellicht niet uitgesloten ….!?

Koen Geens zal het in zijn toespraak hebben over “Vlaanderen en België in het Europa van morgen”. Uiteraard zal het daarbij ook gaan over het politieke landschap in dit land en over zijn partij, cd&v, die in een niet zo ver verleden de volkspartij van Vlaanderen was en nu op amper 11% wordt gepeild. Hoe is het zo ver kunnen komen? Zijn de eindeloze compromissen in dit land de molenstenen rond alle traditionele partijen? Is het niet de hoogste tijd dat Wallonië en Vlaanderen als goede buren autonoom worden, ieder in zijn democratie en ieder met zijn eigen fiscale verantwoordelijkheid? Wat is de meerwaarde van een land dat de volgende generaties opzadelt met een immense staatsschuld en deze schuld dan ook nog eens combineert met een zeer hoge belastinggraad? Deze, andere en ook uw vragen zijn op 17/6 welkom!

Programma

  • 09.00 u. ontvangst met koffie
  • 10.00 u. inleiding door de voorzitter John Dejaeger
  • 10.10 u. voordracht door dhr. Koen Geens, “Vlaanderen en België in het Europa van morgen”
  • 11.00 u. vragenronde
  • 11.30 u. uitleiding en mededelingen
  • 11.45 u. receptie – 13.00 u. lunch

Ledenvergadering (niet leden op uitnodiging)

Pro Flandria-leden gratis

Niet leden 45 € (onthaal, vergadering en receptie)

Lunch 60 € (3 gangenmenu)

Inschrijven en betalen voor 09/06/23 secretaris@proflandria.vlaanderen

Pro Flandria BE85 9730 7806 2806