Korte terugblik en vooruitblik naar onze volgende activiteiten.

Geachte dames en heren,
Beste Pro Flandria leden en sympathisanten,
Beste Vlaamse vrienden, 

Op deze zondag 11 Juli 2021 wensen we u van harte een fijne, deugddoende Vlaamse Feestdag toe!

In de aanloop naar onze Nationale Feestdag van 11 Juli hadden we op woensdag 7 juli een zeer geslaagd Pro Flandria colloquium rond de transfers en het door Doorbraak opnieuw uitgegeven boek van wijlen prof. Juul Hannes: “Vlaanderen betaalt – De mythe van de omgekeerde transfers“!

In het eerste gedeelte van de avond schetste Prof. Erik Buyst (KU Leuven – Vives) de historische achtergrond. Het was verhelderend en confronterend om terug te gaan in de nog niet zo verre geschiedenis toen Vlaanderen eind van de 19e eeuw een zeer arme regio was. Steun en transfers vanuit het Zuiden zijn er toen nooit geweest. Integendeel, het arme Vlaanderen betaalde zelfs toen meer belastingen. Columnist en politiek commentator Rik Van Cauwelaert verduidelijkte dat het vooral de grote Belgische, francofone holdings waren die profiteerden van de enorme staatssteun aan de Waalse industrie en zich tezelfdertijd royale dividenden uitkeerden. Beide experten lieten ons delen in hun rijke ervaring en grondige kennis van de materie. Of hoe belangrijk degelijk historisch inzicht zijn kan!

Rik Van Cauwelaert, Pieter Bauwens, Prof. Erik Buyst

Daarna was het de beurt aan drie toppolitici: Hendrik Bogaert (CD&V), Theo Francken (N-VA) en Chris Janssens (Vlaams Belang) om hun visie op de transfers toe te lichten en vooral ook om te discussiëren over de weg en de strategie naar een onafhankelijk Vlaanderen. Deze politici gaven het beste van zich zelf in een beklijvend debat, op hoog niveau.

Chris Janssens, Hendrik Bogaert, Pieter Bauwens, Theo Francken

Dank zijn deze experten en politici groeide de avond uit tot een boeiend gebeuren dat door de vele aanwezigen sterk werd gesmaakt!

Een hartelijk woord van dank ook aan moderator Pieter Bauwens, Hoofdredacteur van Doorbraak, die de avond voortreffelijk leidde. In deze dank betrekken we graag het ganse Pro Flandria bestuur voor de degelijke voorbereiding en dan vooral onze secretaris Raf Bombeek die zorgde voor een vlekkeloze regie!

Binnenkort zal de TV opname van deze debatten beschikbaar zijn op Doorbraak-TV en op onze PF webstek zodat ook diegenen die niet aanwezig konden zijn deze debatten toch nog kunnen beleven. Een aanrader! We sloten de avond af met onze 11 Juli toespraak en met ons Nationaal Volkslied. Na het zingen van de Vlaamse Leeuw konden we nog lang napraten op de receptie.

Op deze weg van kwaliteitsvolle ledenvergaderingen en colloquia willen we graag verder gaan en dit telkens rond facetten van één overkoepelend thema met name de realisatie van onze Vlaamse Staatsvorming.

*Op onze volgende leden vergadering, zaterdag 18 september 2021, komt Luckas Vander Taelen ons onderhouden over Brussel. Wie zijn columns onder andere in De Tijd leest weet dat hij daarbij geen blad voor de mond neemt en alle heikele thema’s benoemt zoals de migratie en de falende integratie, de flagrante schendingen van de taalwetgeving, het hallucinante Brusselse mal governo, de desastreuze financiële toestand. Opnieuw een aanrader !

*Op zaterdag 23 oktober 2021 vieren we 20 jaar Pro Flandria te Brussel! Het wordt een groots evenement met internationale sprekers en politici uit meerdere Europese landen en regio’s waar de zelfbeschikking van de volkeren hoog op de politieke agenda stond of staat. Wat kan Vlaanderen leren van deze ervaringen?

*Zaterdag 11 december wordt de laatste ledenvergadering van 2021 gewijd aan Wallonië en dit met een gerenommeerde spreker uit het Zuiden. Hoe denken zij over Vlaanderen en het streven naar autonomie? Wat is hun visie voor de toekomst?

Tenslotte graag een oproep aan u allen om, als dit nog niet het geval zou zijn, onze rangen te vervoegen en zo mogelijk aan te sluiten bij onze netwerkorganisatie. Vorig werkjaar, in Covid 19 pandemie tijden met toch wat minder fysieke ontmoetingen, is ons ledenaantal met maar liefst 20 % gestegen. Dat zovelen aansluiten geeft ons de kracht en het draagvlak om dossiers professioneel uit te werken en om gerenommeerde sprekers met grote expertise en kennis aan te trekken.

Ook vandaag op 11 Juli, ook de volgende maanden en jaren zal de kracht van onze overtuiging mee banen aan de weg naar Vlaamse Staatsvorming!


Met hartelijke en Vlaamse groeten,

John Dejaeger
Voorzitter 2020-2021