Laudatio aan Raf Bombeek ; uittredend secretaris-penningmeester.

Raf Bombeek heeft onlangs , na bijna 15 jaar , de fakkel van secretaris – penningmeester van Pro Flandria doorgegeven aan Lut Laget. 15 jaar , dat is zowat ¾ de van de ganse periode dat PF bestaat. Ieder lid van PF kent Raf door zijn onverdroten inzet , zijn groot en volgehouden engagement , zijn onbehouwen stijl , zijn attitude van recht door zee , niet verlegen om een kwinkslag of iets meer …..Raf , we kennen mekaar al geruime tijd . U zat begin 2000 op de kabinetten van Jaak Gabriels en Annemie Neyts ; ik bij BASF Antwerpen waar jullie toen op bezoek kwamen.  Wanneer ik dan in 2016 lid werd van PF was dat zeker omdat ik de doelstellingen van PF voor 100% onderschrijf maar ook omdat ik me in deze kring van ondernemers en academici direct thuis voelde . En dat thuisgevoel kwam ook door de telkens zeer warme verwelkoming door u en uw echtgenote Karen . Met de gepaste kwinkslagen . Zoals : bij u is het deze keer in orde refererend naar de betaling voor de lunch maar voldoende luid gebracht zodat enkele andere collega’s direct naar hun portefeuille zochten. Raf heeft een bijzonder groot plichtsbewustzijn .  Als je een opdracht aanvaart , ook als vrijwilliger , vul ze dan terdege in . En dat deed Raf met de steun van Karen gedurende bijna 15 jaar met volle Vlaamse overtuiging . De organisatie van alle ledenvergaderingen zowel financieel als technisch , het uitsturen van alle uitnodigingen , het opvolgen van de inschrijvingen , de financiële boekhouding etc. Het is een hele karwei dag in dag uit , jaar in jaar uit .En dat naast uw dagtaken in de veehouderij en als veearts .

Raf , u hebt zich van al deze taken vlekkeloos gekweten . Mede dank zij uw inzet is PF uitgegroeid tot een belangrijk netwerk van bewuste Vlamingen en hebben we zelfs in deze Corona tijden vandaag het hoogste ledenaantal ooit! Wij zijn u grote dank verschuldigd ! Na bijna 15 jaar en 4 voorzitters versleten te hebben laten we u niet zo maar gaan . We laten u ook niet gaan . U blijft bij ons , u blijft bij Pro Flandria en treedt ook toe tot onze Senatus Pro Flandria olv Princeps Gui Celen . Onze grote dankbaarheid wordt vandaag uitgedrukt met wijn voor Raf en bloemen voor Karen aangeboden door de kersverse secretaris-penningmeester Lut Laget en de gewezen voorzitter en erevoorzitter Kurt Moons ; met ons applaus .

John Dejaeger.

Voorzitter Pro Flandria.