Op 7 maart 2015 sprak Minister-President Geert Bourgeois voor Pro Flandria

Van bij de start van de Vlaamse en de federale regering gaven het merendeel van de Vlaams-nationalisten aan de strategie van de N-VA het voordeel van de twijfel: vijf jaar communautaire windstilte in ruil voor broodnodige socio-economische “hervormingen” en besparingsmaatregelen ter vrijwaring van onze Vlaamse welvaartstaat.

Nochtans zijn er redenen genoeg om deze strategie met argusogen te volgen, meer nog, te bewaken. Want de toegevingen van Vlaamse kant zijn groot. Een opsomming:

  • De Octopusnota met de Vlaamse eisen en de Copernicaanse revolutie van Kris Peeters werden elegant aan de kant gezet en men zou zich nu werkelijk gaan concentreren op een waar Vlaams beleid.
  • De zesde staatshervorming wordt loyaal uitgevoerd, zelfs wanneer bevoegdheidsoverdrachten plaatsvinden zonder overdracht van alle daartoe benodigde middelen. De Vlaamse begrotingsoefening lijdt hieronder en van een beloofd “begrotingsevenwicht” verglijden we naar een “begrotingsdiscipline”.
  • De discussies in verband met de financiële noord-zuid transfers worden naar de Griekse kalender verwezen, wat leidt tot een verdere verarming van Vlaanderen. Een extra studie, waar VIVES toch al zo duidelijk is geweest, zet geen zoden aan de dijk.

Is het sop de kool waard? Hopelijk wel. De tijd zal het uitwijzen. We geven de  federale en Vlaamse regeringsploegen alvast het voordeel van de twijfel, maar stellen toch reeds het volgende vast

  • Door de gelijkaardige Vlaamse en federale regeringssamenstelling, wordt het voor vele mensen ook onduidelijk waar welk niveau zich nog mee bezig houdt en blijft enkel het constante geruzie tussen vooral CD&V en N-VA hangen.
  • Zowel op Vlaams als federaal niveau worden vele goedbedoelde maatregelen voortdurend afgezwakt onder druk van de oppositie, vakbonden maar ook door coalitiepartner CD&V.
  • Het ziet er naar uit of minstens is daar de perceptie dat er meer links georiënteerde maatregelen worden goedgekeurd in de huidige centrumrechtse regeringen dan ooit voordien in centrumlinkse coalities mogelijk waren.

Al deze bekommernissen en bedenkingen konden de leden van Pro FLandria voorleggen aan een van de hoofdrolspelers in het huidige politieke landschap. We hebben onze minister-president van Vlaanderen kunnen overtuigen om ons meer inzage te geven in de langere termijn doelstellingen en tactieken van de N-VA. De titel van de uiteenzetting is dan ook “Waar maken de regerende Vlaams-nationalisten vandaag het verschil ?”

Als eerste Vlaamse-nationale MP draagt hij een grote verantwoordelijkheid en kon hij ons uitleggen waarom een communautaire windstilte gedurende 5 jaar volgens hem aangewezen is. Wat wil hij tegen 2019 bereiken en welke valkuilen ziet hij onderweg?

Voor de aanwezigen was het een interessante gelegenheid om in discussie te gaan over de reserves die er bij vele Vlamingen heersen over de communautaire stilstand. Nadien konden we tijdens een lunch nog van gedachten wisselen. De vergadering gebeurde onder de chatham house rules.