Noodzaak en grenzen aan solidariteit

 

Boekbespreking Vlaanderen en Europa door VKW-Metena

Boekbespreking Vlaanderen en Europa in The Brussels Journal

Boekbespreking Vlaanderen & Europa door Trends
Boekbespreking Vlaanderen & Europa door Peter Logghe

Interview met samensteller Hans Verboven in Vrij Vlaams Magazine

Vlaanderen en Europa. Noodzaak en grenzen aan solidariteit (red. Hans Verboven)
In dit boek wordt ingegaan op de ontwerpfouten van de eurozone en de mogelijke pistes om uit de crisis te komen.

De conclusies zijn duidelijk:

  1. Duurzame solidariteit is solidariteit die responsabiliseert;
  2. Een transferunie zonder politieke unie is waanzin;
  3. Verdragen en nationale parlementen zijn de hoeksteen van Europa en moeten gerespecteerd worden.
  4. Men mag Belgische constructiefouten niet op Europees niveau herhalen.

Niet alles draait rond de economie. Men moet ook de Europese volkeren blijvend kunnen overtuigen dat ze een gemeenschappelijke geschiedenis en toekomst hebben in eenheid en verscheidenheid. Helaas is ook deze weg niet makkelijk en de mens leert moeilijk van zijn fouten. En willen wij wel een Europese staat – en met welke bestuursstructuren?
De haalbaarheid van het Europese project hangt af van twee factoren

  1. De economische verantwoordelijkheidszin;
  2. De overtuiging dat en gemeenschapsvorming een project is dat van generatie op generatie dient te worden doorgegeven.

Alleen zo wordt Europa een gemeenschap van zowel goederen als waarden!

Met bijdragen van Gerard Bodifée, Frits Bolkestein, Paul Cliteur, Lies Decadt, Derk Jan Eppink, Geert Jennes, Kurt Moons, Alain Mouton, Jaak Peeters, Damiaan Persyn, Luc Rochtus, Hans-Werner Sinn, Edwin Truyens, Jan Van Doren, Annelore Van Hecke en Hans Verboven.

Dit boek is een project van Pro Flandria, netwerk van Vlaamse academici en ondernemers en het Verbond der Vlaamse Academici (VVA).

Inhoud

In een eerste deel, ‘Europa – gemeenschap van goederen?’ wordt ingegaan op de anatomie van de eurocrisis, de ontwerpfouten van het systeem en de verscheidene gevaarlijke en minder gevaarlijke pistes om er op een aanvaardbare manier uit te komen. Ondanks uiteenlopende visies en standpunten lijkt de teneur duidelijk te zijn:

  1. Duurzame solidariteit is solidariteit die responsabiliseert;
  2. Een transferunie zonder politieke unie is waanzin;
  3. Verdragen en nationale parlementen zijn de hoeksteen van Europa en moeten gerespecteerd worden.

Van de Europese problemen rond de bankenunie, de fiscale unie en de – god behoede – transferunie, gaan we in op het kernstaatje van Europa dat alle problemen eigenlijk in zich verenigt. Omdat we menen dat de fouten van het Belgische model van nut kunnen zijn in het Europese debat, laten we vier specialisten over de Belgische transfers en schuldresponsabilisering aan het woord.

In een tweede deel, ‘Europa – gemeenschap van waarden?’ vatten we de draad weer op van de vorige boeken in deze reeks. Want niet alles draait rond de economie. Men moet ook de Europese volkeren blijvend kunnen overtuigen dat ze een gemeenschappelijke geschiedenis en toekomst hebben in eenheid en verscheidenheid. Helaas is ook deze weg niet makkelijk en de mens leert niet van zijn fouten. Het zelfbeeld van Europa is problematisch. De vraag is niet alleen: ‘welk Europa willen wij?’, maar ook ‘welk Europa kunnen we nog hebben’.

Abstracts

PF ABSTRACTS SOLIDARITEIT

Vooraf

PF VOORAF SOLIDARITEIT