Ondernemer op zoek naar draagvlak voor Vlaams zelfbestuur

Kurt Moons nieuwe voorzitter OVV
10/07/2021 Pieter Bauwens

Het OVV (Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen) heeft sinds 1 juli 2021 een nieuwe voorzitter. Kurt Moons werd neemt de fakkel over van Paul Becue, die de laatste 6 maanden ad interim het voorzitterschap waarnam en ondervoorzitter blijft.

Zelfbestuur

In aanloop naar de jaarlijkse Vlaams-nationale feestdag op 11 juli roept het OVV de Vlaamse politieke partijen en de voltallige Vlaamse Beweging dan ook op om een gemeenschappelijk draagvlak te creëren voor meer Vlaams zelfbestuur.

Met het oog op de volgende nationale en regionale verkiezingen in 2024 wil Kurt Moons met het OVV de Vlaamse staatsvorming op een positieve en constructieve manier opnieuw in de kijker te plaatsen.

Democratische besluitvorming

Die Vlaamse staatswording is volgens hem een voorwaarde voor ware democratische besluitvorming en deugdelijk bestuur. Enkel zo kunnen we de welvaart en het welzijn van de huidige en toekomstige Vlaamse generaties verzekeren, stelt de nieuwe OVV- voorzitter.

Het OVV heeft een moeilijke periode achter de rug. Het Overlegcentrum dat jaren terug mee de motor was achter (bijvoorbeeld) de acties voor de splitsing van BHV was op zoek naar een nieuwe adem. Meer nog naar actiepunten waar alle verenigingen zich konden achter scharen. Verschillende grote verenigingen verlieten het OVV. Wat nefast was voor de slagkracht en de interne werking.

Kurt Moons

Kurt Moons is bedrijfsleider en was de voorbije 9 jaar voorzitter van Pro Flandria, het netwerk van Vlaamse ondernemers en academici. Pro Flandria richt zich als onafhankelijke denktank op ondernemerschap, waarden en normen en regionaal zelfbestuur.