Peter Dedecker (N-VA) over ACW

Op 21 september ging een nieuw werkjaar van start met een vergadering en lunch. N-VA volksvertegenwoordiger Peter Dedecker schetste voor ons de strapatsen van de top van het ACW en het Dexia-debacle. Het was een verhaal waarin duidelijk werd hoe een coöperatieve gedachte, onder invloed van eigenbelang en megalomanie, kan omslaan in onverantwoorde risico’s. Hoe een veilige belegging plots risicokapitaal kan zijn. Hoe men zelf wetten kan schrijven om het eigen geld veilig te stellen. Hoe men vereffenaar wordt van het eigen faillissement. Een verhaal over misleiding, casinokapitalisme en belangenvermenging op een schaal die zijn gelijke niet kent in dit land. Een citaat van Peter Dedecker: “De ACW-top deed net het tegenovergestelde van datgene waar haar achterban, het middenveld, voor pleitte. Men zette bovendien een constructie op waarbij 800.000 Arco-coöperanten opgezadeld werden met de risico’s van een hefboomfonds. Terwijl de ACW-top de financiële vruchten plukt zonder ook maar enig echt risico.”

Gedreven door zijn rechtvaardigheidsgevoel bracht Peter deze uiteenzetting die bij de toehoorders verbazing, verstomming en vooral verontwaardiging opwekte.

Via deze link kan u de slides raadplegen.