Pro Flandria Colloquium 5/7/23 – presentatie

Het jaarlijkse Pro Flandria Colloquium in de aanloop naar de Vlaamse Feestdag van 11 Juli 2023 kon ook dit jaar rekenen op een grote belangstelling ! De aanwezigen werden vergast op twee boeiende presentaties , één over de arbeidsmarkt en één over de overheidsfinanciën ,gevolgd door een beklijvend debat met top ondernemers over deze materies en over de staatsstructuren.

Dit alles onder de noemer van welke kansen , welke uitdagingen en welke zorgen er vandaag zijn om te investeren in en vanuit Vlaanderen .

De avond werd volledig opgenomen . Deze opnames zullen binnenkort ter beschikking zijn. Als voorsmaakje hierbij alvast de beide presentaties en het programma van de avond.