Tijdingen april 2021

Geachte dames en heren,
Beste Pro Flandria leden en sympathisanten,
Beste Vlaamse vrienden,


Hopelijk gaat het u allen goed en bent u gezond!
Met de lopende vaccinatie komt hopelijk een einde aan de Covid 19 miserie en begint wellicht een nieuwe periode van fysieke en deugddoende contacten!

In afwachting brengt ons Pro Flandria Tijdingen team u vandaag andermaal een stand van zaken rond het bijzonder relevante thema van onze energie voorziening. Heel wat competente personen leveren een geactualiseerde bijdrage en dit vanuit verschillende perspectieven.

Enige tijd geleden organiseerde Pro Flandria trouwens een colloquium over de energie problematiek. Het thema blijft vandaag actueler dan ooit!
Waarbij we opnieuw moeten vaststellen dat het niet Vlaanderen zal zijn dat bevoegd is en in deze materie autonoom kan beslissen.

Opnieuw zijn en blijven we overgeleverd aan besluitvorming op het Belgische niveau , met partijen en personen die zich niet aan de kiezers in Vlaanderen presenteren; zonder meerderheid in Vlaanderen. Het is hallucinant dat we enerzijds de hefbomen van onze economie en van onze welvaart niet zelf in handen hebben en anderzijds opgevorderd worden tot solidariteit en grote transfers. Kan een democratisch deficit nog groter zijn!?
Uw Pro Flandria blijft hameren op ware democratie én Vlaamse Staatsvorming… 2024 is nog wel even maar terzelfdertijd ook zeer dichtbij.

Het is zaak ons degelijk en professioneel voor te bereiden met een duidelijke strategie en stappenplan. Ongewild zal blijken dat de onsamenhangende Vivaldi coalitie daarbij een bijzonder nuttige katalysator zal zijn…
Goede Vrienden , binnenkort kunnen we eindelijk opnieuw fysiek vergaderen!
Op zaterdag 19 juni verwelkomen we Barbara Pas als spreker en huldigen we Kurt Moons, onze gewezen voorzitter.

Op woensdag 7 juli organiseren we een colloquium rond het door Doorbraak heruitgegeven boek van wijlen Prof. Juul Hannes “ Vlaanderen betaalt – De mythe van de omgekeerde transfers“ Ook dit thema kan niet actueler zijn! Verschillende gerenommeerde sprekers en politici geven die avond hun visie rond de transfers: Prof. Erik Buyst; Rik Van Cauwelaert; Hendrik Bogaert; Theo Francken; Chris Janssens. Karl Drabbe modereert. Meteen zitten we ook midden in de aanloop naar onze Vlaamse Feestdag op 11 Juli. Nog even geduld dus en dan gaan we voluit!

We hebben het reeds medegedeeld en het blijft ons verheugen dat ons ledenaantal flink is gegroeid en dit ondanks het Corona pandemie jaar! Verjonging blijft wel een aandachtspunt; ook binnen onze netwerkorganisatie.
Op dinsdagavond 11 mei neemt Pro Flandria deel aan de Staten Generaal georganiseerd door KVHV-Antwerpen rond de geschiedenis van de Vlaamse Beweging.

Ook al zijn we nog maar 20 lentes jong, dit evenement geeft Pro Flandria de mogelijkheid jongere studenten en potentiële leden aan te spreken. Kortelings wordt u de link doorgestuurd zodat u die avond ook digitaal zal kunnen meemaken.

Tot slot een welgemeende dank en een grote proficiat aan de Pro Flandria Tijdingen ploeg die gedreven en professioneel ageert en er voor zorgt dat we ook in deze bizarre tijden digitaal verbonden blijven!

Beste Vlaamse Vrienden, veel leesgenot en tot gauw!

Met vriendelijke, Vlaamse groeten,

John Dejaeger
Voorzitter 2020-2021

Thema uitgave: Energiebeleid in Vlaanderen

Met artikels van Guido Camps, gewezen directeur van de Commissie voor Regulering van Elektriciteit en Gas.

Het energiebeleid van een land is een zeer technische aangelegenheid, die best wordt overgelaten aan experten. In België wordt het debat uitvoerig gepolitiseerd en is er van enige integere argumentatie niets meer te bekennen. Met deze Tijding proberen we hier enig weerwerk tegen te bieden. Onderstaande artikels zijn opgesteld door Guido Camps, gewezen voorzitter van de CREG.

Guido Camps is voormalig hoofd van de onafhankelijke energieregulator CREG en schrijft regelmatig over het energiebeleid in Vlaanderen.

Adwin Martens is directeur van WaterstofNet, een kennis- en samenwerkingsplatform dat wil bijdragen aan een koolstofneutrale samenleving door het ondersteunen en realiseren van waterstofprojecten in Vlaanderen en Nederland.

Andries Gryffroy is Vlaams parlementslid en deelstaatsenator voor de NVA. Hij is het gezicht van het Ecorealisme bij de NVA en wordt ook wel ‘de luis in de pels’ van de minister van Energie genoemd.

Boodschap van algemeen nut

Een warme oproep aan alle lezers van de Tijdingen!
We hebben jouw inbreng en energie nodig om samen te bouwen aan een gezond, actief en zelfstandig Vlaanderen. Heb je een wervende boodschap of initiatief waarbij je collega leden een belangrijke rol kunnen spelen laat het ons dan weten. In deze rubriek kom jij volop aan bod om de netwerkfunctie van Pro Flandria nog verder te versterken. Laat van je horen zodat we jouw boodschap en initiatief mee kunnen uitdragen. Wie neemt de volgende fakkel op om de leden mee in te schakelen voor de toekomst van Vlaanderen?

De Gevolgen van de Kernuitstap

Door Guido Camps, gewezen directeur CREG

In dit artikel zet Guido Camps de gevolgen uiteen van de kernuitstap voor de energievoorzieningen in Vlaanderen en België. Opgedeeld in drie thema’s schetst hij een duidelijk beeld van de tegenstrijdigheden in het huidige energiebeleid.

Waterstof als deel van de oplossing: Troeven en ambities voor Vlaanderen

Adwin Martens en Yannick Van den Broeck over de toekomst van waterstof binnen Vlaanderen

“Al decennia wordt waterstof door sommigen als een ‘heilige graal’ beschouwd om tot een volledig duurzame energievoorziening te komen. En wie tegenwoordig de media volgt, struikelt over aankondigingen van waterstofinitiatieven. Gaat waterstof dan toch doorbreken en is het de heilige graal ? Nee, waterstof is niet de heilige graal, maar het gaat er wel komen en het gaat inderdaad noodzakelijk zijn om de energievoorziening te verduurzamen en de klimaatambities te helpen realiseren. In dit artikel kort het wat en hoe van waterstof, de stand van zaken en de unieke situatie in Vlaanderen.”

Congestie, Is het Vlaamse Energienet klaar voor de toekomst?

Andries Gryffroy over de mogelijkheden en uitdaginen voor het Vlaamse Energiebeleid 

“Enkele decennia terug werd massaal in elektriciteitsproductie geïn- vesteerd, grote centrales, vooral nucleaire zorgden voor een betrouw- bare en voldoende productie en dit aan een schappelijke prijs. De geïnstalleerde vermogens waren ook toekomstgericht en dus met de nodige reserves. Omdat er overproductie was, vooral door het feit dat centrales moeilijk konden gestuurd worden, was er al een systeem van vraagsturing…”

Klimaatproblematiek : zullen we de strijd tegen de CO2 uitstoot winnen of verliezen?

Door Guido Camps, gewezen directeur CREG

“Sommige zogezegde klimaatontkenners stellen de stijging van de temperatuur niet langer in vraag, maar twijfelen nog of de oorzaak van de stijging van de temperatuur wel bij de mens moet gelegd worden. Deze twijfel is wetenschappelijk wel interessant maar praktisch niet relevant : het enige wat telt is de te grote hoeveelheid CO2 partikels in de atmosfeer die moet dalen of ten minste de stijging ervan sterk moet afgeremd worden. Discussies over de toestand en evolutie van de oceanen, bossen, fauna en flora zijn in die zin ondergeschikt aan het terugdringen van de CO2.”

Boekrecensie “ Welkom in de paniekfabriek “ van Simon Rozendaal.

Door John Dejaeger, voorzitter Pro Flandria

“In het boek dat recent uitkwam worden vele van zijn columns verzameld in 73 kanttekeningen bij wat hij de “klimaatgekte” noemt.  Hij bekijkt één en ander door de bril van Nederland. De situatie in Vlaanderen is echter grotendeels vergelijkbaar. Zijn betoog komt er op neer dat de hele klimaatproblematiek vandaag veel te eenzijdig en ideologisch wordt benaderd. En dat daarbij geen enkele tegenspraak of nuancering meer geduld wordt. Toch is hij zelf geen “‘klimaatontkenner” maar iemand die relativeert, zelf nadenkt en wetenschappelijke argumenten aanreikt. Ook volgens Simon Rozendaal warmt de aarde op en levert de mens daaraan een flinke bijdrage. Maar al bij al vindt hij die opwarming beheersbaar en alleszins niet van die aard om het als een probleem van apocalyptische orde voor te stellen.”

Inmiddels in de Actualiteit…


Pro Flandria poogt haar leden op een goede doch politiek incorrecte wijze te informeren. Daarom wordt een greep uit de minder bekende doch daarom niet minder gewaardeerde actualiteit onder de aandacht gebracht. Een selectieve greep uit de actualiteit. Wij wensen u alvast veel leesplezier, met minder duiding doch meer kwaliteitsvolle beschouwingen en overpeinzingen. De conclusies trekt u zelf!

Onderstaande artikels geven niet noodzakelijk de mening van het bestuur weer en dienen slechts als duiding bij de actualiteit. 

David Criekemans: ‘België moet keuzes maken over energie’

“Mogelijk het belangrijkste dossier dat op het bord van de Vivaldiregering komt te liggen gaat over de toekomstige energiebevoorrading van het land. Zoals geweten wil minister van Energie Tinne Van der Straeten een volledige kernuitstap en zet zij in op gascentrales om dat verlies op te vangen. De vraag is natuurlijk of dit gaat volstaan. Hoe kunnen we werken aan een degelijke energiemix? Hoe zorgen we ervoor dat na het eventuele sluiten van de kerncentrales het licht niet uitgaat?”
Doorbraak: David Criekemans: ‘België moet keuzes maken over energie’

Windmolens stilgelegd vanwege te lage energieprijzen

Afgelopen donderdag stonden de windmolens in het windmolenpark SeaMade van Engie een uur stil, ondanks de felle wind. Dit vanwege de lage energieprijzen op de markt door een overaanbod van nucleaire centrales. Volgens Mark Van Hamme, de woordvoerder van Eneco, zouden voortaan hernieuwbare energiebronnen voorrang moeten krijgen op de kerncentrales.
Le Soir: ‘Energie: des éoliennes en mer du Nord à l’arrêt à cause des prix négatifs’