Tijdingen april 2023

Geachte dames en heren,
Beste Pro Flandria leden,
Beste Vlaamse vrienden,

Onze eerste PF ledenvergadering van dit jaar was een groot succes met 200 deelnemers in de volle zaal van het hotel Van der Valk te Antwerpen! En dat had zeker te maken met de spreker.

Als Vlaams Nationaal voorman, als Voorzitter van de N-VA en als burgemeester van Antwerpen beheerst Bart De Wever de politieke scène nu al meerdere decennia en wordt hij door velen bewonderd voor zijn mateloze inzet en zijn strategisch vernuft maar door anderen ook verguisd omwille van zijn uitgesproken meningen. Getuige daarvan zijn recente boek “Over Woke“ waarin hij het intellectuele debat niet uit de weg gaat en de zelfvernietiging hekelt van een zogenaamde elite die de samenleving indeelt in hokjes van slachtoffers en van daders. In zijn beklijvende toespraak voor Pro Flandria legde Bart De Wever vooral de nadruk op de desastreuze economische toestand van dit land en op de noodzaak tot fundamentele hervormingen. Zonder grondige veranderingen blijven we de rode lantaarn van de EU en staat ons een serieuze verarming te wachten. Een verslag met enkele foto’s en met de presentatie is zoals steeds te vinden op www.proflandria.be

Deze feiten en de noodzaak aan Vlaamse autonomie worden in de pers steevast geminimaliseerd en doodgezwegen. Dan hebben we het natuurlijk niet over de echte Vlaamse media zoals ’t Pallieterke en Doorbraak maar wel over alle andere zelf benoemde kwaliteitsmedia.

Mogen we vandaag nog kritisch zijn over een ongecontroleerde migratie die onze samenleving ontwricht zonder dat we van die media het etiket van racisme opgespeld krijgen? Mogen we vandaag kritische vragen stellen over de klimaatverandering, de energie politiek en de miljarden subsidies die daarmee gepaard gaan zonder voor klimaatontkenners uitgescholden te worden? Mogen we vandaag vragen stellen over de Corona Covid maatregelen die de grens van onze fundamentele vrijheden overschreden, de scholen onterecht dicht deden, hele bevolkingsgroepen in eenzame isolatie hebben gestort en sommigen de onfeilbare status toekenden van “grootviroloog” of over de origine van het virus en de mogelijkheid dat het uit een Chinees labo in Wuhan kwam? Mogen we vandaag nog kritisch zijn wanneer men de seksuele identiteit voorstelt niet als een biologisch gegeven maar als een louter persoonlijke keuze? Mogen we vandaag kritisch zijn over dit land en zijn bewindvoerders die de Vlamingen blijven uitmelken als moderne slaven? Kan dit nog zonder in die media gecanceld te worden, zonder terecht te komen in één of ander cordon sanitaire of médiatique? Waar de meningsvrijheid aan banden wordt gelegd worden ook boeken herschreven of zelfs verbrand en worden de deuren opengezet voor dictaturen die uiteindelijk ook mensen uitschakelen.

Beste vrienden, met Pro Flandria en vele rechtgeaarde Vlamingen leveren we vandaag een noodzakelijke strijd voor de vrijheid van meningsuiting, ja , het zijn misschien grote woorden maar het is zo, een strijd ook voor de bevrijding van Vlaanderen.

Dat doet ons denken aan de Vrijheidsstrijd die ten gronde lag aan de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten met als eerste president George Washington einde 18 e eeuw. Ook toen moest men zich verzetten tegen vreemde overheersing net zoals wij ons nu verzetten tegen het democratisch deficit, tegen de ondemocratische Belgische structuren waardoor Franstalige partijen die zich niet aan de Vlaamse kiezer presenteren toch mee regeren over Vlaanderen. Vrijheid, democratische inspraak, dat was de drijfveer in de VS die allen verenigde en die er voor zorgde dat interne verschillen aan de kant werden geschoven tot de onafhankelijkheid van de Franse en Engelse bezetters een feit was. Daarna ging iedereen opnieuw zijn eigen weg. Hopelijk kunnen wij ons spiegelen aan dit voorbeeld. Velen in Vlaanderen zijn er zich nog niet van bewust dat Vlaamse

zelfstandigheid noodzakelijk is om onze welvaart te behouden. De vijver om in te vissen is dus nog groot genoeg zonder dat we als overtuigde Vlamingen voortdurend in mekaars netten verstrikt geraken. Misschien moeten we ook eens bij de Franstalige partijen te rade gaan ? Zij trekken wel aan één zeel wanneer het er om gaat hun oneigenlijk verworven rechten en financiële belangen te vrijwaren . Zij kunnen wellicht beter vissen dan de Vlamingen ; dat is ook waar….

Op onze volgende ledenvergadering van zaterdag 17 juni 2023 komt gewezen minister Koen Geens van cd&v ons toespreken . We kennen zijn kritische blik op de huidige federale Vivaldi stand still en zijn dus benieuwd wat hij als voorman van wat ooit de grootste partij van Vlaanderen was ons te vertellen heeft. De ledenvergaderingen zijn in principe exclusief voor onze leden . Zij kunnen wel gasten mee uitnodigen . Meer info volgt zoals steeds separaat.

Nu ook reeds te noteren , kort daarna , ons traditioneel colloquium dat toegankelijk is voor iedereen . In de aanloop naar onze Vlaamse 11 Juli feestdag , gaat dit publieke Pro Flandria colloquium door op woensdag 5 juli om 19u met als thema “ Ondernemen in en vanuit Vlaanderen “ met inleidingen door Jan Denys van Randstad over de arbeidsmarkt en van Prof Herman Matthijs over de overheidsfinanciën en hun repercussie op ondernemen, gevolgd door een paneldebat met oa Charles Beauduin , CEO van Barco en Vandewiele , Rik De Nolf , uitvoerend Voorzitter van Roularta , Kris Vansanten , CEO van Quanteus , Luc De Meyere , CEO van Enbro in een moderatie van Johny Vansevenant , vrt journalist . Hoe staan de bedrijven in Vlaanderen er vandaag voor ? Hoe beoordelen zij hun concurrentiepositie ? Wat met de verankering vanuit Vlaanderen ? Hoe kijken zij naar de belabberde financiële en institutionele toestand van dit land ? Voor leden is deelname met receptie volledig gratis , niet leden betalen 45 euro.

Beste vrienden , leden en sympathisanten , het is met groot genoegen dat we opnieuw mogen vaststellen dat steeds meer academici en ondernemers lid worden van onze netwerkvereniging. De ledenvergadering van 18/3 betekende opnieuw een mooie boost voor ons ledenaantal . De boodschappen die wij brengen duiden telkens op de urgentie van een democratisch en zelfstandig Vlaanderen . Of zoals een ondernemer het onlangs uitdrukte “ ik wil me engageren ; ik kan niet lijdzaam blijven toezien hoe onze welvaart in dit land vernietigd wordt “ . Als die gevoelens ook de uwe zijn , laat het ons dan graag weten via secretaris@proflandria.vlaanderen . De voorwaarden om toe te treden staan beschreven op onze webstek. Pro Flandria garandeert de anonimiteit van zijn leden. Hoe meer leden hoe breder onze boodschap wordt uitgedragen en hoe meer er ook naar ons geluisterd wordt!

Verder in deze PF Tijdingen ruime aandacht voor de energie uitdagingen en de noodzaak aan kernenergie die we extra in de verf kunnen zetten via het ondertekenen van een petitie die een bespreking in de kamer wil afdwingen.

Eveneens in deze PF Tijdingen aandacht voor het AK-VSZ symposium op zaterdag 6 mei rond het belangrijke thema “ Wie gaat de sociale zekerheid blijven betalen?” Eveneens warm aanbevolen !

We besluiten met hartelijke, Vlaamse groeten en de beste wensen voor een Zalig Paasfeest en zonnige , deugddoende Paasdagen!

John Dejaeger.

Voorzitter Pro Flandria.


Pro Flandria is een partij onafhankelijke netwerkorganisatie. Inhoudelijk sterke standpunten die nauw aansluiten bij de thema’s die we behartigen kunnen rekenen op onze aandacht en ondersteuning. We verspreiden dan ook graag volgende petitie om de wet op de kernuitstap af te lassen. Bij voldoende handtekeningen wordt de petitie behandeld in de Kamer.

Teken de petitie hier

Waarom is er een petitie over kernenergie nodig? 

Enkele feiten:

  1. Het “international energy agency” vergelijkt de energie-mix van alle deelnemende landen op een zeer bevattelijke manier. Op deze grafiek zien we het belang van kernenergie maar ook het zeer lage niveau van wind en zon. Indien we kernenergie beginnen uitfaseren dan moet dit vervangen worden. Wind en zon zullen niet onmiddellijk op een voldoende hoog niveau staan om kernenergie te vervangen. Dit is eenvoudig uit de grafiek af te lezen. Als wind en zon niet lukken gaan we dus voor aardgas. Aardgas kent twee belangrijke nadelen, bevoorradingszekerheid en een onvoorspelbare toekomstige bevoorradingskost. Voor elektriciteit uit aardgas is de kost van aardgas verantwoordelijk voor 70% van de kost. Voor nucleaire elektriciteit is de kost van Uranium een verwaarloosbare element. Een aardgas transformatie is een spreekwoordelijke nucleaire aanslag op de betalingsbalans, die aardgas transformatie zal een gat slaan van tenminst 15 Miljard Euro (50 Euro per MWh Belpex aardgasprijs).
  2. Het IEA staat niet alleen met deze conclusie. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) suggereert eveneens dat nucleair een belangrijke plaats heeft in de oplossing van het klimaatprobleem.
  3. Europa is niet in staat om een duidelijke nucleaire vergunningskader aan te bieden. De rollen en verantwoordelijkheden rond het Fanc en Europa zijn zeer onduidelijk.
  4. Rond het thema nucleaire afval bestaat er zo mogelijk een nog grotere Europese verdeeldheid. Scandinavische landen zijn hieruit door voor de duurste oplossing te kiezen en nucleaire restbrandstof te begraven.

Dit land heeft de kennis, wij kunnen hier een voortrekkersrol spelen. Daarom kan deze petitie de politici dwingen om hierover in debat te gaan en een haalbare wettelijke en bestuurlijke kader neer te leggen. De taak van de politici is om een kader neer te leggen waarbinnen de macht van de nucleaire monopolist kan afgebouwd worden door privaat initiatief toe te laten.
 
Volgend “afval” oplossing bestaat:
Het MOX initiatief. Dit initiatief werd in het SCK gestart. Het bestaat eruit om afval electrochemisch te gaan herwerken en herbruikbaar te maken. Dit is vooral interessant voor afval afkomstig van water gekoelde centrales (de huidige centrales). Het afval kan worden herwerkt tot nieuwe splijtstof. Zeer schoorvoetend nam de regering recent een positie in rond afval, ze spraken enkel over begraven, terwijl er in het afval nog veel splijtbare bestanden inzitten. Als er een kader zou bestaan waarbinnen die splijtbare bestanden terug als grondstof kunnen gebruikt worden, dan verlaagt de totale hoeveelheid afval en dus ook de totale factuur.

Wat er wél kan:
Als we kijken naar enkel het Amerikaanse bedrijf Nuscale dan wordt er gesproken over vergunning van centrales in Polen, Roemenië en Bulgarije. Het gaat telkens over het vervangen van steenkool centrales door nucleaire technologie.
 
De technologie van Nuscale voorziet in de volgende belangrijke elementen:

  • Nuscale reactoren hebben een zeer kleine “emergency planning zone”, goedgekeurd in de VS, door echt wel zeer strenge controle organismen, het FANC kan dit snel herhalen. Dit wil zeggen dat op voorwaarde dat de dingen voorzien zijn van een degelijke wettelijke kader het mogelijk wordt om snel te vergunnen.
  • Nuscale eenheden komen in modules van 77 MW-elektrisch, één of meerdere modules kunnen een STEG-centrale vervangen. De bestaande  hoogspanningslijnen kunnen opnieuw gebruikt worden. Als we kijken hoeveel waanzin er veroorzaakt wordt rond de E403 om de windenergie aan land te krijgen dan is dit geen luxe.

Nuscale adverteert een bouwtijd na vergunning van 32 maand. Het thermische deel kan vandaag al volledig gedaan worden via containerisatie, in principe met een bouwtijd van maximaal 6 maand. Voor stoomturbine en koeleenheden bestaan COTS modules (common off the shelve). Omdat ze zo klein zijn als 77 KWe. Die kunnen besteld  en voorgemonteerd worden binnenin een 40 foot container. Containerisatie is dezelfde techniek gebruikt om gigantische cloud data-centers te bouwen.
 
De optelsom voor alle gesloten en nog open STEG-centrales geeft ons 95 Nuscale eenheden. Het is niet futuristisch om dit nog voor 2030 allemaal te vervangen. CO2 wordt dan een probleem uit een ver verleden. Niet minder dan 7.5 GigaWatt vermogen zou beschikbaar komen.
 
Dit is niet onmogelijk om te financieren. Het vertegendwoordigt een kost van pakweg 45 Miljard Euro. Terwijl ongeveer 400 Miljard Euro zit te verkommeren op spaarboekjes.

Daarom is het belangrijk om tot actie over te gaan en de nucleaire petitie te steunen:

Teken de petitie hier


Extra Informatie

Indien u wenst bij te lezen over kernenergie of het Belgisch energiebeleid hebben we hier de volgende artikels voor u verzameld: 

De Voordelen van Kernenergie, een Geactualiseerde Versie 

In deze rubriek pleit Pro Flandria energie-expert Guido Camps voor een rationeel energiebeleid. Vanuit zijn expertise kijkt hij naar de verschillende aspecten van het Belgische energiebeleid en de rol die kernenergie daar in zou kunnen spelen.

Brochure na 1 jaar Keep The Lights On 

Keep The Lights On pleit voor een coherente en holistische energievisie die geen enkele koolstofarme technologie a priori uitsluit, maar wel rekening houdt met onze toekomstige welvaart, het klimaat en het welzijn van onze burgers.