Tijdingen oktober 2020

Geachte dames en heren,
Beste Pro Flandria leden en sympathisanten,
Beste Vlaamse vrienden,
Beste Jeroen,

Het was voor mij een eer en een groot genoegen onlangs in de voetsporen te mogen treden van Kurt Moons. Kurt was gedurende bijna 10 jaar als Voorzitter het gezicht en de drijvende kracht van onze netwerkorganisatie Pro Flandria. Onder zijn begeesterende leiding werden gerenommeerde sprekers aangetrokken en belangrijke colloquia georganiseerd. Kurt zal voor zijn grote inzet en engagement passend gehuldigd worden op de volgende ledenvergadering van 31/10.

Op diezelfde ledenvergadering willen we ook meer tekst en uitleg geven over ons actieplan en ons programma voor de volgende jaren. Het zal u niet verwonderen dat onze focus zal liggen op Vlaamse staatsvorming. Niet alleen waarom dat nodig is maar ook hoe we daar concreet kunnen toe komen op domeinen zoals het institutionele; de financiën; de sociale zekerheid; de internationale betrekkingen en zo meer.

Vraag vandaag aan heel wat Vlamingen of ze voor onafhankelijkheid zijn en ze zullen wellicht aarzelen. Vraag aan diezelfde Vlamingen of ze zelf willen beslissen hoe hoog de belastingen zijn, wat er met het overheidsbeslag moet gebeuren, hoe de pensioenen, de sociale zekerheid en de gezondheidszorg georganiseerd dienen te worden en het antwoord zal wellicht volmondig ja zijn. Dit duidt op de noodzaak aan bewustwording en draagvlak en op de taak die Pro Flandria op zich wil nemen om daaromtrent de volgende jaren versterkt te sensibiliseren; over alle partijen heen, in een bredere maatschappelijke context.

Vandaag wordt Vlaanderen federaal mede bestuurd door Franstalige partijen die zich niet aan de Vlaamse kiezers presenteren; een ernstig democratisch deficit. België is eigenlijk geen democratie; hoogstens een optelsom van twee democratieën. Op de koop toe is er nu na 500 dagen moeizaam onderhandelen een federale regering zonder meerderheid in Vlaanderen terwijl Vlaanderen 60% van de bevolking telt en meer dan 70% van alle inkomsten genereert. Vlaanderen kan niet zelf bepalen wat er met die inkomsten dient te gebeuren. Er is in dit land geen responsabilisering voor inkomsten en uitgaven. Wat federaal door anderen wordt beslist wordt vooral door Vlaanderen betaald. Vlaanderen krijgt niet het beleid waarvoor werd gekozen.

ProFlandria wil ijveren voor het herstel van de democratie in een onafhankelijk Vlaanderen! Onze inzet en ons engagement zijn van groot belang voor de welvaart en het welzijn van de volgende generaties.

Zij rekenen op ons! ProFlandria rekent op u!

Met vriendelijke, Vlaamse groeten,

John Dejaeger
Voorzitter 2020-2021


Volgende ledenvergadering op 31/10: Barbara Pas


Barbara Pas: ‘Dit land is op’

Op 18/08 was ze nog te lezen in Doorbraak met een reactie op de mislukkingen van Magnette en De Wever. Daar leest u allicht een voorsmaakje van wat ze op 31 oktober voor Pro Flandria zal brengen. “‘Ik vind het een stap dichter naar nieuwe verkiezingen. Het alternatief dat nu weer opduikt, een Vivaldi-coalitie, is helemaal niet waar de kiezer voor gekozen heeft. Het is overigens nogal frappant dat de nieuwe voorzitter van Open Vld (Egbert Lachaert – WM), die verkozen is omdat hij N-VA mee aan boord wou en geen Vivaldi zag zitten, nu net de tegenovergestelde piste gaat verkennen.

Laat het duidelijk zijn dat België geen toekomst meer heeft. Wanneer men zelfs in tijden van nooit geziene gezondheids-, economische en financiële crisis zelfs nog niet aan een noodregering geraakt, bewijst dit enkel dat het land op is.’”

Doorbraak: ‘Barbara Pas: ‘Dit land is op’

Barbara Pas is sinds 2013 fractievoorzitter van het Vlaams Belang in De Kamer. Hiervoor was ze nationaal voorzitter van Vlaams Belang Jongeren. Ze behaalde een licentiaatsdiploma als handelsingenieur in Leuven.

Afbeelding door Herman De Rave – wikiportret.nl, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59931959


Academisch en Ondernemend Vlaanderen 

Beste Pro Flandria vrienden,

Indien jullie als lid voorstellen kunnen formuleren of opportuniteiten zien in dit domein laat het ons dan zeker weten op PFTijdingen@gmail.com. Ook andere thema’s die in volgende Tijdingen aan bod kunnen komen mag je zeker doorsturen.

Met vriendelijke groeten,

Jos


Het VNZ en de splitsing van de sociale zekerheid

Door Jürgen Constandt (Algemeen Directeur) en Wouter Opdenacker (Diensthoofd Kantoren & Telefonie)

Als leden van ProFlandria is het een eer om in PFTijdingen onze grootste passie te mogen voorstellen: het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds en zijn streven voor de splitsing van de sociale zekerheid. Met volle overtuiging werken we daar dagelijks met een 150-tal VNZ-collega’s aan mee. Dat deze aloude eis voor een communautarisering van de sociale zekerheid niet uit de lucht komt vallen, willen we hier graag uit de doeken te doen. Lid worden van het énige Vlaamsgezinde ziekenfonds is dan ook een morele plicht voor ieder lid van ProFlandria.

Klik hier voor de volledige tekst


Uitreiking Vlaams Ereteken door VZW Vlaanderen-Europa

An De Moor en Richard Celis ontvangen het ‘Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap’ 

An De Moor en Richard Celis kregen op 11 juli in Brussel uit handen van minister-president Jan Jambon het prestigieuze ‘Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap’. Nadien reikte An samen met de minister-president in Antwerpen een Gulden Spoor voor Economische Uitstraling uit aan Bart Van Malderen, en een Gulden Spoor voor Culturele Uitstraling aan Anneleen Lenaerts.


Inmiddels in de Actualiteit…

Pro Flandria poogt haar leden op een goede doch politiek incorrecte wijze te informeren. Daarom wordt een greep uit de minder bekende doch daarom niet minder gewaardeerde actualiteit onder de aandacht gebracht. Een selectieve greep uit de actualiteit. Wij wensen u alvast veel leesplezier, met minder duiding doch meer kwaliteitsvolle beschouwingen en overpeinzingen. De conclusies trekt u zelf!

Onderstaande artikels geven niet noodzakelijk de mening van het bestuur weer en dienen slechts als duiding bij de actualiteit. 

Voorzitter aan het woord 

Onze kersvers verkozen voorzitter John Dejaeger is te gast bij Doorbraak Radio en spreekt daar klare taal. Via onderstaande link kunt u het gesprek herbeluisteren. “Pro Flandria ijvert duidelijk voor een zelfstandig Vlaanderen. Volgens Dejaeger is haar rol het creëren van een draagvlak en bewustwording dat de huidige gang van zaken in dit land toch niet rechtvaardig is. ‘Vlaanderen wordt federaal bestuurd door een aantal partijen die zich niet aan de Vlaamse kiezer presenteren.’ Dit maakt België in zijn ogen geen democratie maar hoogstens een optelsom van enkele democratieën. ‘Wij stemmen niet zelf wat er gebeurt met de middelen die Vlaanderen genereert.’ Dat bepaalde partijen mee besturen en geen verantwoordelijkheid afleggen in Vlaanderen is een groot democratisch deficit.’.”

Doorbraak: ‘John Dejaeger: ‘Dit land kan op deze manier niet verder’

Ook in de laatste editie van ‘t Pallieterke kon u onze voorzitter vinden voor een vraaggesprek. Daar gaf hij uitleg over de werking van Pro Flandria en de koers die we in Vlaanderen moeten varen. “Ik heb wel het gevoel dat het bewustzijn in het Vlaams bedrijfsle­ven recentelijk aanzienlijk gegroeid is. Bedrijfsleiders beseffen als geen ander dat de  bomen al een tijd niet langer tot aan de hemel groeien. Als de  overheid  faalt  door  permanent immobilisme en geen gunstig kader schept om de toekomst veilig te stel­len, dan wekt dit ergernis op.Temeer daar de prijs voor het aanhoudende
falen door ons allen mee zal betaald worden.”

’t Pallieterke: ‘John Dejaeger, voorzitter Pro Flandria: ‘Wallonië verdient beter dan België’


Vivaldi

Onze nieuwe regering: van postjes tot vage beloftes, maar vooral van angst voor de kiezer. Nog nooit was de weigering om nieuwe verkiezingen te organiseren zo aanwezig.

“Je kan je niet van de indruk ontdoen dat politici vaak ontevreden zijn met hun volk. Meestal komt dat samen met grote woorden over ‘democratische vernieuwing’. In progressieve kringen hoor je dan over ‘nieuwe participatievormen’ en ‘rechtstreeks participatie van burgers’. Welke burgers? Zij die mondig genoeg zijn en daarvoor kiezen, of in het beste geval geloot worden. Ze vertegenwoordigen enkel zichzelf.”


Doorbraak: ‘Politici zijn bang van hun domme volk’


Kan nu eindelijk de Forza Flandria opstaan? Twee artikels die lezenswaard zijn:

“Het Belgische parlement buiten gebruik gesteld en zo voor het eerst een nationale regeerverklaring in het parlement van een confederale instelling. Helaas die van de Europese Unie. Nog niet die van een confederaal België. En als het van Vivaldi afhangt, wordt het op dat laatste trouwens nog lang wachten.”


N-VA: In Vivaldiland kunnen de wensen van de deelstaten gewoon blijvend worden genegeerd

“De politieke impasse betekent volgens Brusselmans slechts een ding: ‘Het is tijd om het doodsvonnis van België te tekenen. Dit land bestaat uit twee democratieën die niet meer verenigbaar zijn. Gelijk welke regering er gevormd wordt: één van de twee landsdelen zal teleurgesteld zijn. Paarsgroen is het signaal van de Vlaming compleet negeren.’”


Knack: Veel jongeren vinden politici tamzakken en leegaards

De visie aan de andere zijde van de taalgrens. Ook deze is verhelderend.

“Maar is het sentiment in Wallonië dan zo anders? Misschien wel. Bernard Demonty, de chef politiek van de krant Le Soir, wijst op de wiskundige werkelijkheid. “De mensen zijn blij dat we een regering hebben. Ook paarsgeel was goed geweest. Maar als je kijkt naar de verkiezingsuitslag in Franstalig België, dan is het logisch dat veel mensen opgelucht zijn dat er een wat linksere regering komt.”


VRT: Hoe ze over de taalgrens naar Vivaldi kijken


Mainstream Media 

Ons kent ons: Ondertussen bij de VRT wanneer een onafhankelijke audit plaatsvindt.

Wat in dat rapport staat, kan in geen enkel bedrijf door de beugel en al zeker niet bij een publieke omroep die deels gefinancierd wordt met het geld van de Vlamingen”. In het rapport is sprake van normvervaging en van onregelmatigheden bij overheidsopdrachten. Er zou een “cultuurprobleem” bestaan in het omspringen met de wet op de overheidsopdrachten waarbij men aanbestedingsregels soms nogal losjes zou interpreteren. 

Volgens de krant De Tijd heeft men het in politieke kringen over “een cultuur van vriendjespolitiek en ‘ons kent ons’”.  Het zou niet meteen gaan om corruptie, of financieel ernstige zaken, maar om de bedrijfscultuur.”

Sceptr: CEO VRT – cultuur van normenvervaging en onvoldoende integriteitsbesef


Kritische Zelfreflectie

‘Vlamingen zijn het grootste leibandvolkje van de wereld“

De wijze waarop de Vlaming deze politieke crisis heeft ondergaan stemt niet tot grote fierheid over identiteit en eigen waarde als volk. Wanneer komt de tijd dat Vlamingen het verraad van het politieke establishment niet langer pikken? Een kritische “zelfreflectie” van de scherpe pen van J.-M. De Decker.

“De Wetstraat revisited. Zelfgenoegzame babyboomers met een afkeer voor het klootjesvolk, genre Verhofstadt, Onkelinx en Vande Lanotte hebben begin deze eeuw met Paars(groen) zeven procent van ons BBP opgesoupeerd op nauwelijks acht jaar tijd, niettegenstaande de toenmalige economische hoogconjunctuur.” “Hun erfgenamen, zelfs letterlijke nakomelingen uit die politieke familicratiën (De Croo, Lachaert, Coens, en zelfs Rousseau…) klitten nu weerom samen in een kleurrijke coalitie van losers die mijlenver afstaat van de wil van de kiezer.”


Knack : Vlamingen zijn het grootste leibandvolkje van de wereld

Ondernemerschap in Vlaanderen

Wat ligt er inmiddels voor de bedrijven op de plank onder deze nieuwe regering? Van minimumtaks voor multinationals tot een zogenaamde digitaks.

“België moet een land zijn waar werken en ondernemen loont’, luidt het in de aanhef van het regeerakkoord. Dat biedt nog niet veel duidelijkheid over wat de Vivaldi-ploeg voor de ondernemers en ondernemingen concreet in petto heeft. Veel plannen en voornemens blijven vaag. Wat zit al wel in de pijplijn?


De Tijd: Wat betekent Vivaldi voor bedrijven


Verdraagzaamheid?

Hoe een benoeming van de verkeerde partij de verdraagzaamheid weer aanwakkerde. Het ware gezicht van de VLD die naast de naam weinig is veranderd ten aanzien van de PVV. U vraagt het maar aan Lode Verreeck.

“Ik ben voorgedragen als lid van de Raad van Bestuur @uhasselt op vraag van @chrisjanssensVB die op zoek was naar ervaring en kennis betreffende de organisatie van universiteiten. De voordracht houdt geen politieke engagementen in.”


Sceptr: Lode Vereeck wordt uit Open Vld gezet