Tijdingen september 2020

Geachte dames en heren,
Beste Pro Flandria leden en sympathisanten,
Beste Vlaamse vrienden,
Beste Jeroen,

We zijn bijzonder verheugd dat we op zaterdag 19 september opnieuw kunnen vergaderen ! Wel zal één en ander gebeuren met respect voor de geldende maatregelen : eigen mondmasker, handen ontsmetten, 1.5 m afstand houden, geen staande receptie….

We zitten nu al bijna 2 jaar zonder volwaardige federale regering. Dat bewijst het gelijk van de Vlaams-nationale partijen en van Pro Flandria: dit land is volledig op. De opeenvolgende staatshervormingen hebben de problemen ook niet ten gronde opgelost. Wat we vandaag vaststellen is eenwirwar aan versnipperde bevoegdheden met alle gevolgen van dien: toenemend immobilisme op alle fronten, spijtig genoeg ook in Vlaanderen.

Redenen genoeg dus om de Minister President van Vlaanderen, Jan Jambon, als spreker uit te nodigen voor onze eerste vergadering van het nieuwe werkjaar 2020-2021. Jan Jambon lag ook zeer recent in de mainstream media danig onder vuur.

We verwachten dat de Minister President ons zijn visie geeft over de huidige politieke impasse en ons vertelt hoe de Vlaamse Regering het heft meer in eigen handen zal nemen.

Kurt Moons
Voorzitter 2019-2020


Pro-Flandria vergadering op zaterdag 19 september:
Jan Jambon

Het programma ziet er uit als volgt

09.00u-10.00u: ontvangst (er is koffie/fruitsap e.a. voorzien maar iedereen moet onmiddellijk naar zijn plaats in de zaal gaan)

10.00u-10.10u: welkomstwoord door voorzitter Kurt Moons en inleiding spreker

10.15u-11.15u: Minister President van Vlaanderen Jan Jambon

11.15u-11.45u: vragen

11.45u-12.00u: slotbeschouwingen,uitleiding spreker en voorstelling van de nieuwe Voorzitter van Pro Flandria.

12.00u-13.00u: receptie (zittend aan tafels van maximaal 10 personen)

13.00u-15.00u: lunch (zittend aan tafels van maximaal 10 personen)

De vergadering gaat door in:

Seminariecentrum De Montil
Moortelstraat 8
1790 Affligem (Essene)

Ontvangst en receptie zijn voor de leden inbegrepen in het lidgeld, de prijs voor de lunch is 50 euro per persoon voor leden. Partners van leden en gasten betalen 45 euro voor onthaal, vergadering en receptie, en eveneens 50 euro voor de lunch. Over te schrijven op rek nr BE 85 9730 7806 2806.

Vriendelijke groeten,

Raf Bombeek
secretaris Pro Flandria

*U kan zich nog inschrijven tot maandag 14 september.


Uitreiking het Gulden Spoor voor economische uitstraling aan Bart Van Malderen

“Onze laureaat verdient het onbetwistbaar om vandaag in de galerij van dragers van het Economisch Spoor opgenomen te worden, met illustere voorgangers als Vic Swerts, Bart en Ann Claes, Herman Daems, Antoon Dieusaert, Wouter Torfs en Fernand Huts om maar enkele van de meest recente te vermelden die hier in Antwerpen een Gulden Spoor voor Economische Uitstraling mochten ontvangen.”

Inleidend woord door An De Moor

klik hier voor de volledige teksten


“Net zoals in een goed geleid bedrijf moeten alle afdelingen gecoördineerd presteren naar een gezamenlijk doel. Dit betreft efficiëntie en waardecreatie voorleggen aan haar aandeelhouders en personeel in een innovatieve en maatschappelijk verantwoorde context. We hebben daarom de plicht  toekomstgericht te herstructureren en te investeren. Het begint met een gecoördineerde vastberadenheid om onze positie te veroveren … en vooral niet te verliezen.”

Ik sluit dit dankwoord af met de optimistische boodschap dat er in elke crisis en noodsituatie ook unieke kansen zijn om dingen te wijzigen. Als Vlaamse onderneming zouden wij liever bijdragen aan een nog meer zelfstandig Vlaanderen dat zijn eigen financiële, sociale en culturele hefbomen volkomen zelf in handen heeft, een Vrijstaat Vlaanderen, fier onderdeel van Europa. 
Ik kijk daar naar als een ondernemer die handelt in het belang van zijn stakeholders die bij het bedrijf betrokken zijn. Deze Vrijstaat Vlaanderen dient derhalve geen andere belangen te dienen dan deze die de welvaart van zijn eigen inwoners en instellingen in stand houdt, verbetert en vergroot. Net zoals in een goed geleid bedrijf moeten alle afdelingen gecoördineerd presteren naar een gezamenlijk doel. Dit betreft efficiëntie en waardecreatie voorleggen aan haar aandeelhouders en personeel in een innovatieve en maatschappelijk verantwoorde context.

Dankwoord door Bart Van Malderen

klik hier voor de volledige teksten 


“Door zijn kennis, durf, vakmanschap én ondernemerschap zet Bart Van Malderen met Drylock Vlaanderen internationaal op de kaart. Van dat soort ondernemers, van dat soort bedrijven heeft Vlaanderen er meer nodig!”

Driekwart van de bedrijven in Vlaanderen is in familiale handen en staan in voor zowat de helft van de werkgelegenheid. Familiebedrijven staan voor stabiliteit én vernieuwing. Families die met
– gezonde ambitie,
– durf,
– goesting
– en teamspirit
– stap voor stap,
– een bedrijf opstarten en in binnen- en buitenland
uitbouwen.
Met hun ondernemingszin, hun durf om eigen kapitaal te riskeren, hun doorzettingsvermogen, hun werkkracht en de focus op de lange termijn (zonder de vaak verlammende druk van kwartaalresultaten) liggen familiebedrijven aan de basis van en zorgen zij nog altijd voor een groot deel van de tewerkstelling en welvaart in Vlaanderen.

Slottoespraak door minister-president, Jan Jambon

klik hier voor de volledige teksten 


Academisch en Ondernemend Vlaanderen

Beste Pro Flandria vrienden,

Indien jullie als lid voorstellen kunnen formuleren of opportuniteiten zien in dit domein laat het ons dan zeker weten op PFTijdingen@gmail.com. Ook andere thema’s die in volgende Tijdingen aan bod kunnen komen mag je zeker doorsturen.

Met vriendelijke groeten,

Jos