Tijdingen, thema energie

Geachte dames en heren,
Beste Pro Flandria leden en sympathisanten,
Beste Vlaamse vrienden,

De beslissing over de sluiting van de kerncentrales nadert haar ontknoping.

Bij de totstandkoming van de wet in 2003 op de kernuitstap werden vele instellingen en experts naar hun mening gevraagd en allen waren zeer bezorgd over de bevoorradingszekerheid. We weten dat dure elektriciteit erg is, maar we weten ook dat geen elektriciteit een humane en economische catastrofe betekent. Nochtans is dat scenario niet langer denkbeeldig maar wel mogelijk. We stevenen af op een jaarlijkse structurele importbehoefte van meer dan 50%. Wie zal in dit economisch kader, zonder autonome elektriciteitsvoorziening nog willen investeren?

Bovendien gat de kernuitstap volledig voorbij aan de strijd tegen de CO2 reductie. De CO2 reductie kwam helemaal niet ter sprake bij de voorbereidende werkzaamheden in het parlement bij de wetgeving over kenruitstap. Ecolo/groen was geparalyseerd door het nucleaire accident in Tsjernobyl. Eco-modernisten spreken vandaag andere taal, waarvan het uitstekende artikel van Pieter Van de Perre getuigt.

Laat ons de ratio herwinnen en samenvatten : zolang het FANC bij monde van haar CEO, de Heer Frank Hardeman, niet zegt dat de verderzetting van de werking van de kerncentrales niet veilig zou zijn, moet de werking van alle kerncentrales onverdroten verder gezet worden. Niets minder dan de toekomst van onze economie staat op het spel.

Op 15 maart om 14u geef ik een voordracht over “De dramatische gevolgen van de kernuitstap” op uitnodiging van Neos Gent (niet Neos leden kunnen inschrijven mits 21€ en Neos leden mits 16€) De organisatie gaat door in het gemeentehuis van Zwijnaarde, in geval van meer dan 100 inschrijvingen gaat de organisatie door op een plaats 100 meter van het gemeentehuis.

Met vriendelijke, Vlaamse groeten,

Guido Camps

Voormalig directeur van de prijzen en de rekeningen CREG
Huisexpert Energie van Pro Flandria


Thema uitgave: Energiebeleid in Vlaanderen 

Het energiebeleid van een land is een zeer technische aangelegenheid, die best wordt overgelaten aan experten. In België wordt het debat uitvoerig gepolitiseerd en is er van enige integere argumentatie niets meer te bekennen. Met deze Tijding proberen we hier enig weerwerk tegen te bieden. Onderstaande artikels zijn opgesteld door verscheidene experten, die elk op hun manier het Vlaamse en Belgische energiebeleid toelichten.


Is er echt wel een vrije markt in de energiesector 

Door Guido Camps, gewezen directeur CREG 

Het is wel degelijk financieel haalbaar om de levensduur van de kerncentrales te verlengen, betoogt Guido Camps. In een echt vrije markt maakt kernenergie geen kans. Dat is de titel van een opiniebijdrage van onderzoeker Joannes Laveyne (DS 7 januari). Het artikel, dat gaat over de financiële haalbaarheid van nieuwe kerncentrales, is eenzijdig. In een echt vrije markt, waar de vraag en het aanbod de prijs bepalen, maken net wind- en zonne-energie vandaag nog geen kans, hoewel dat voor zonne-energie wel mogelijk zou zijn.

Guido Camps


De tijd is rijp voor een nucleaire renaissance 

Door Thomas Rotthier en Jan Deschoolmeester, oprichters van www.ecomodernisme.be

De torenhoge gasprijzen hebben pijnlijk duidelijk gemaakt dat Europa nog steeds sterk afhankelijk is van bedenkelijke regimes zoals Rusland en Qatar voor haar energievoorziening. Door grotere investeringen in de uitbouw van hernieuwbare energie en elektrische warmtepompen kunnen we onze afhankelijkheid van gas verminderen. Maar waar zal onze stroom vandaan komen in periodes met zeer weinig zon en wind?

Thomas Rottier en Jan Deschoolmeester zijn oprichters van Ecomodernisme.be, een opkomende stroming van natuurbeschermers en humanisten die streven naar welvaart en welzijn voor iedereen op een schone planeet


Wat houdt hen tegen?

Door Françoise Chombar, Voorzitter Melexis 

‘Wicked problems’ zoals energiebeleid en klimaatverandering horen gedepolitiseerd te worden, in het algemeen belang en ook in het belang van de politici zelf. Wat houdt hen eigenlijk tegen?

Françoise Chombar is voorzitter van Melexis. Ze focust zich op het samenbrengen van een brede a-politieke coalitie van ondernemers, academici, ingenieurs, burgers die bezorgd zijn over het gebrek aan een degelijke energievisie in het algemeen en de kernuitstap in het bijzonder


Marginal pricing hinaus? 

Door Guido Camps, gewezen voorzitter CREG 

Voor de liberalisering van de energiemarkt werd in België de elektriciteitsmarkt gereguleerd door het Beheers- en Controlecomité (CCEG) en werd de prijs van elektriciteit vastgelegd op basis van gemiddelde boekhoudkundige kosten van alle technologieën (kerncentrales, gas- en steenkoolcentrales, pompstation,..); deze gemiddelde kost werd wat verder uitgesplitst over verscheidene spanningsniveaus (hoog, midden en laagspanning). Deze prijzen waren dan maximum prijzen en grotere industriële ondernemingen konden kortingen bedingen. Er was geen sprake van nucleaire of andere rente omdat ze niet bestonden.


Kernenergie – Onmisbare bouwsteen in de energietransitie

Door Pieter Van de Verre, burgerlijk ingenieur en European Project Manager bij een multinational in de chemische sector

Waarom kernenergie en hernieuwbare energie hand in hand gaan en kernuitstap een hypotheek legt onder de energietransitie