Uitnodiging ledenvergadering 19/03

Geachte dames en heren,
Beste Pro Flandria leden,
Beste Vlaamse vrienden,

Hopelijk kunnen we vanaf nu opnieuw en definitief aansluiten bij onze traditionele, fysieke ledenvergaderingen!

Voor een netwerkorganisatie als Pro Flandria is bijeen komen en vergaderen van groot belang. De Webinars die we noodgedwongen eind 2020, begin 2021 en eind 2021 moesten organiseren waren in de gegeven omstandigheden zeker welgekomen en van niveau door de inzichten die gerenommeerde sprekers als Remi Vermeiren, Jean Pierre Rondas en Ivan Van de Cloot met ons hebben gedeeld.

Toch zijn we uiteraard verheugd dat we mekaar opnieuw fysiek zullen kunnen ontmoeten en dat we ons werkjaar 2021-2022 dat gestart was met de leerrijke voordrachten van Luckas Vander Taelen op 18/9/2021 en Prof. Dirk Rochtus op 23/10/2021 op dezelfde wijze kunnen verder zetten.

Op zaterdag 19 maart 2022 is het opnieuw alle hens aan dek! We verwelkomen die dag niemand minder dan Prof. Rik Torfs!

Rik Torfs ( °1956) is hoogleraar kerkelijk recht, voormalig rector van de KU Leuven en gewezen senator voor CD&V. Daarnaast is hij ook een bekend mediafiguur, columnist in kranten en tijdschriften, regelmatige gast in diverse TV praatprogramma’s en auteur van meerdere spraakmakende boeken zoals “Wie gaat er dan de wereld redden?”, “Kardinale deugden“, “De kerk is fantastisch“ en “Over Morgen“.

Onder de titel “Een florissante toekomst!” zal Prof. Torfs ons onderhouden op de hem eigen en snedige manier, met humor en met ironie maar ook met een oneigentijdse mildheid ten opzichte van een wereld in verwarring en in verwachting. Daarbij gaat hij geen enkel thema uit de weg en laat hij niet na ook de heilige huisjes van de politieke correctheid te slopen. Welke uitwegen ziet Prof. Torfs voor problemen zoals de vervreemding, de migratie, het klimaat en de Covid 19 pandemie? Hoe beoordeelt hij de media en de invloed van woke op de vrije meningsuiting? Welke oplossingen ziet hij voor de communautaire problematiek met de hopeloos ingewikkelde Belgische toestanden, het democratisch deficit en de vraag naar meer autonomie en Vlaamse onafhankelijkheid.

Om te vernemen hoe Prof. Rik Torfs deze en andere uitdagingen onder de noemer en de titel van “Een florissante toekomst!“ brengt moeten we uiteraard komen luisteren!

Afspraak dus op zaterdag 19 maart 2022 in De Montil te 1790 Essene (Affligem) Moortelstraat 8!

Bij die gelegenheid zullen we tevens onze gewezen secretaris-penningmeester Raf Bombeek en zijn echtgenote alsook enkele andere gewezen bestuurders in de bloemetjes zetten voor hun jarenlange, trouwe dienst aan Pro Flandria.

Programma:

  • Vanaf 9u : ontvangst met koffie
  • 10u : inleiding door de voorzitter John Dejaeger
  • 10u10 : voordracht door Prof. Rik Torfs : “Een florissante toekomst”
  • 11u : vragenronde
  • 11u30 : uitleiding en mededelingen
  • 11u45 : receptie
  • 13u : lunch

We hopen u die dag opnieuw talrijk te mogen verwelkomen!

Ontvangst en receptie zijn voor de leden inbegrepen in het lidgeld, de prijs voor de lunch is 50 euro per persoon voor leden. Partners van leden en gasten betalen 45 euro voor onthaal, vergadering en receptie, en eveneens 50 euro voor de lunch. Nieuw email adres voor de inschrijvingen: secretaris@proflandria.vlaanderen

Inschrijvingen en de bijdragen over te schrijven op rek nr BE 85 9730 7806 2806 ten laatste op maandag 14 maart 2022. Geen contant betalingen mogelijk!

Met vriendelijke, Vlaamse groeten,

John Dejaeger

Voorzitter Pro Flandria.

Lut Laget

Secretaris Pro Flandria