Vooruitblik 2012/2013

In september start Pro Flandria een nieuw werkjaar. We zullen dan kort voor de gemeenteraadsverkiezingen staan. Een “politieke” openingsvergadering ligt dan ook in de lijn der verwachtingen…Verdere info volgt. We werken ook hard aan een modernere en dynamischere webstek. Dat zullen jullie volgend werkjaar zelf kunnen vaststellen. De eerste bijeenkomst is gepland op 29 september 2012 op de gewoonlijke locatie. Informatie volgt via uitnodiging.
Prof. dr. Hans Verboven publiceert in oktober 2012  het derde “jaarboek” van Pro Flandria en VVA. Pecsighdivera Het boek zal de titel dragen “Vlaanderen en Europa. Noodzaak en grenzen van solidariteit. Het boek heeft twee luiken: I. De gemeenschap van goederen en II. De gemeenschap van waarden.  Naast de wereldvermaarde econoom Hans-Werner Sinn werken Vlaamse en Nederlandse economen, politici en academici mee zoals Derk-Jan Eppink, Frits Bolkestein, Geert Janssens, Jaak Peeters, Jan Van Doren, Gerard Bodifee, Paul Cliteur e.a.
Op 19 oktober organiseert Pro Flandria een symposium in De Warande met een panelgesprek en een receptie voor de leden met auteurs en geselecteerde genodigden. Meer informatie krijgt u via persoonlijke uitnodigingen

Het bestuur is tevens bezig met de voorbereiding van een Engelstalig symposium voor vooral Europese diplomaten en politici, geselecteerde ondernemers en de leden, dat de titel ‘sustainable solidarity’ zal dragen. Inhoudelijk wil het tonen dat Europa niet gediend is met Belgische structuren. Duitsland mag voor Zuid-Europa niet worden wat Vlaanderen voor België is. Naast enkele korte lezingen leggen we vooral de aandacht op netwerking met een receptie en een diner. Het symposium is gepland in De Warande, vermoedelijk in de laatste week van maart 2013. Meer informatie volgt nog.