Pro Flandria is een netwerk van Vlaamse ondernemers en academici.

Naast de ledenvergaderingen organiseert Pro Flandria unieke symposia.

Na al onze activiteiten is er steeds een uitgebreide receptie waar de leden elkaar ontmoeten.

Om lid te worden van Pro Flandria moet men de opdrachtsverklaring (zie webstek ) onderschrijven, een curriculum vitae aanbieden en voorgedragen worden door twee leden van Pro Flandria.

De ledenlijst en de samenstelling van het bestuur, op voorzitter, secretaris en penningmeester na,  worden niet kenbaar gemaakt.

Voor aanvraag tot lidmaatschap en inlichtingen: contact@proflandria.be