Lid worden van Pro Flandria

Pro Flandria werd twintig jaar geleden opgericht door een groep academici en ondernemers die ervan overtuigd waren dat duurzame welvaart enkel mogelijk is in een zelfstandig Vlaanderen. Gestadig groeide het ledenaantal en de organisatie .Voor de indrukwekkende lijst van sprekers op onze ledenvergaderingen en colloquia verwijzen we graag naar onze webstek : www.proflandria.be Pro Flandria was ook betrokken bij de manifesten van de denkgroep “In de Warande “ en bij de oprichting en de uitbouw van VIVES , het studiecentrum van de KU Leuven rond onderzoek over de Vlaamse economie. Vandaag heeft de actualiteit van deze overtuiging niets aan waarde ingeboet. België is de zieke man van Europa. Dit land zit in een diepe systeemcrisis en slaagt er niet in het welzijn en de welvaart van haar bevolking veilig te stellen . Zes staatshervormingen zorgden niet voor de noodzakelijke responsabilisering .Het unitaire karakter van dit land bleef verankerd door bevoegdheden slechts gedeeltelijk en niet homogeen over te hevelen en de meeste fiscale hefbomen federaal te betonneren . De gevolgen zijn desastreus .Vlaanderen wordt federaal bestuurd door een aantal partijen die zich niet aan de Vlaamse kiezers presenteren en die bijgevolg in Vlaanderen elke democratische legitimiteit missen. De Vlamingen die 60% van de bevolking uitmaken en voor meer dan 70% van de globale belastinginkomsten zorgen worden op bestuurlijk vlak gedegradeerd tot een minderheid.

Pro Flandria doet niet aan partijpolitiek maar zet zich wel in voor een open dialoog met alle partijen zonder uitsluiting . Pro Flandria is tevens gehecht aan de waarden en de normen van de Westerse samenleving en aan de vrije sociaal gecorrigeerde markteconomie . Nieuwkomers die zich in Vlaanderen legaal vestigen en inspanningen doen om zich te integreren en het Nederlands te leren verdienen ondersteuning.

Pro Flandria wil ook de volgende jaren verder groeien als netwerkorganisatie van ondernemers , academici en cultureel en maatschappelijk geëngageerde personen die zich inzetten voor een zelfstandig Vlaanderen. Indien ook u onze actie en ons draagvlak wenst te versterken dan kunt u lid worden van Pro Flandria mits aan enkele voorwaarden te voldoen :

  • onderschrijven van onze opdrachtverklaring ( zie webstek ).
  • voorgedragen worden door één peter, lid van Pro Flandria .
  • bezorgen van een curriculum vitae .

De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage bedraagt 190 euro, voor jongeren tot 35 jaar : 80 euro.

De namen van onze leden worden niet gepubliceerd . Van het bestuur worden enkel de namen van de voorzitter en de secretaris kenbaar gemaakt.

Meer info op onze webstek : www.proflandria.be . Voor aanvragen tot lidmaatschap kunt u zich graag richten tot : secretaris@proflandria.vlaanderen .

Wij kijken graag uit naar uw engagement !

Met vriendelijke , Vlaamse groeten ,

John Dejaeger,

Voorzitter Pro Flandria.

Lut Laget,

Secretaris Pro Flandria