Pro Flandria is een netwerk van Vlaamse ondernemers en academici. Onze werking baseert op drie principes: ondernemerschap, waarden en regionaal zelfbestuur. Deze zijn noodzakelijk voor het verzekeren en verhogen van de Vlaamse en Europese welvaart.

Pro Flandria is the network of Flemish entrepreneurs and academics. Our principles are entrepeneurship, traditional European values and regional autonomy. These three principles form the base to sustain and increase the Flemish and European welfare.

Manifest Pro Flandria – Europa mag niet Belgisch kleuren

Manifest Pro Flandria Deutsch

Manifest Pro Flandria – Europe should not belgianise

Manifest Pro Flandria – L’ Europe pas une copie du modèle belge

 

  1.  Pro Flandria is een netwerk van mannen en vrouwen uit het bedrijfsleven, het onderwijs, de media, de culturele wereld en andere maatschappelijke geledingen. Pro Flandria wil niet lijdzaam toezien hoe de vruchten van het werk van generaties worden verspild en de toekomstige welvaart van Vlaanderen in gevaar wordt gebracht. Pro Flandria wil zich inspannen om de mensen van Vlaanderen en vooral de jeugd meer kansen te geven.
  2. De regels van de rechtsstaat en deugdelijk bestuur, die door België meer dan ooit met voeten worden getreden, moeten dringend worden hersteld; aan privileges van groepen die tegen het algemeen belang ingaan, moet paal en perk worden gesteld. Het is onaanvaardbaar dat de Vlamingen, die ruim 60 % van de bevolking van België leveren, 70 % van de welvaart, 75 % van de belastingen en 80 % van de export, politiek niet evenredig meetellen. Iedereen merkt de stelselmatige scheeftrekkingen tussen Noord en Zuid, het gebrek aan federale loyauteit en de systematische verkrachting zowel van de grondwet als van de meest elementaire taalwetten. Waar de Vlamingen, via federale transfers, een bedrag aan Wallonië afdragen overeenstemmend met de Vlaamse begroting, beschikt de Vlaamse regering voor het lenigen van de grootste noden van de bevolking en voor de voorbereiding van de toekomst van ons land over onvoldoende middelen.
  3. Deugdelijk bestuur vergt zelfstandigheid. Vlaanderen én Wallonië moeten derhalve hun lot in eigen handen nemen en naar het voorbeeld van Tsjechië en Slowakije en de deelstaten van het vroegere Joegoslavië, als zelfstandige staten lid van de Europese Unie zijn. Van de 25 staten van de huidige EU zijn er 6 kleiner dan Wallonië en 12 kleiner dan Vlaanderen. Zelfstandigheid vergt nationalisme dat staat voor samenwerking en solidariteit. Het zelfstandige Vlaanderen zal beter samenwerken en evidenter solidair zijn met de ware behoeftigen in binnen- en buitenland, in Wallonië en in de wereld.
  4. Pro Flandria doet niet aan partijpolitiek maar roept vanuit een democratische bekommernis de antipolitiek een halt toe. Dat vergt een open dialoog met alle partijen zonder onderscheid en zonder exclusieven. De burger zal pas opnieuw vertrouwen krijgen in de instellingen wanneer hij die als representatief ervaart. Dat is met de huidige Belgische instellingen niet het geval omdat de Vlaamse democratische meerderheid door abjecte manipulaties wordt geneutraliseerd en de facto tot minderheid wordt gedegradeerd.
  5. Pro Flandria is gehecht aan de normen en waarden die de basis vormen van de Westerse samenleving. In onze toekomstgerichte ethisch-conservatieve visie is het gezin de hoeksteen van de maatschappij die wij willen beschermen tegen elke aantasting van haar identiteit, tegen corruptie, verloedering en onverantwoordelijkheid. Mensen die zich hier definitief willen vestigen en voor Vlaanderen kiezen, verdienen alle hulp om zich harmonisch te integreren; dat vergroot de kansen op succes van ons gemeenschappelijk toekomstproject. Zij die de in Vlaanderen opgedane ervaringen liever in hun land van herkomst willen valoriseren, verdienen onze steun om werk in eigen streek te verschaffen en bij te dragen tot de verheffing van hun eigen volk.