Vergaderingen Pro Flandria

Werkingsjaar 2022 – 2023
10/2022 Internationaal programma met deelnemers uit meerdere Europese landen en regio’s 20 jaar Pro Flandria
Werkingsjaar 2021 – 2022
07/2022 Bart Van Craeynest, Marc De Vos Pro Flandria colloquium: “België werkt niet !“ “ Het economisch en democratisch deficit “
06/2022 Didier Paquot Hoe kijkt Wallonië naar zijn toekomst en naar meer Vlaamse autonomie en zelfstandigheid?
04/2022 Mattias Desmet , Lieven Annemans , Peter Van den Begin , Steven Arrazola en Hilde Van Lieferinge , gemodereerd door Lawrence Urbain Organisatie Pro Flandria Jongeren: panelgesprek over vrijheid en veerkracht na de Corona pandemie
03/2022 Rik Torfs Een florissante toekomst
12/2021 Ivan Van de Cloot webinar-interview door John Dejaeger
10/2021 Dirk Rochtus & Jean-Pierre Rondas Duitsland
9/2021 Luckas Vander Taelen Brussel
Werkingsjaar 2020 – 2021
7/2021 Colloquium, Prof Erik Buyst, Rik Van Cauwelaert, Hendrik Bogaert, Theo Francken, Chris Janssens Vlaanderen betaalt – De mythe van de omgekeerde transfers
6/2021 Barbara Pas België, de laatste stuiptrekkingen.
3/2021 Jean-Pierre Rondas, John Dejaeger, David Geens België, Door de Vlaamse beweging in deze context te plaatsen word je vanzelf flamingant en internationalist tegelijk.
12/2020 Remi Vermeiren, John Dejaeger, David Geens België, de onmogelijke opdracht. Inzichten rond de actuele politieke toestand.
09/2020 Jan Jambon De huidige politieke impasse en hoe de Vlaamse Regering het heft meer in eigen handen zal nemen.
Werkingsjaar 2019 – 2020
03/2020
AFGELAST
Axel Buyse Sterktes en zwaktes van de Vlaamse diplomatie … Hoe bouwen wij een zo krachtig mogelijke internationale positie voor Vlaanderen uit?”
Extra muros 03/2020
AFGELAST
75 jaar ’t Pallieterke Academische zitting Vlaams Parlement – Brussel
12/2019 Jurgen Ceder De cultuuroorlogen
09/2019 Wouter De Geest Een sterk Vlaanderen voor sterke ondernemingen
     
Werkingsjaar 2018 – 2019
Extra Muros
06/2019
Jörg Meuthen (AfD) De staat van de Duitse politiek
06/2019 Nicolas Bouteca Politiek in België: nooit gemakkelijk, steeds moeilijker
Extra muros
05/2019
Wouter Duyck, Jan Denys, Professor Debackere (KUL) Onderwijscolloquium – Utopia Aalst
03/2018 Marcel Crok Angstaanjagende klimaatpropaganda
12/2018 Puigdemont Quo vadis Catalonië?
09/2018 Wouter Duyck De staat van het Vlaamse onderwijs: pleidooi voor meer ambitie
     
Werkingsjaar 2017 – 2018
09/2017 Christian Laporte Christian Laporte, bevraagd door Alain Mouton
12/2017 Matthias Storme Verklaring van Parijs
Extra muros
04/2018
Colloquium, KU
Leuven
De energiesector in transitie
03/2018 Jo Reynaert en Jacob Vanschoonbeek De Exiteconomie
06/2018 Hendrik Vuye en Veerle Wouters Vlaanderen voltooid – met of zonder Brussel
     
Werkingsjaar 2016 – 2017
10/2016 Daniel Friberg De economische kosten van massa- immigratie in Zweden
Extra muros 11/2016 Jean-Pierre Rondas et al. in De Warande 15 jaar Pro Flandria
12/2016 Leo Neels De Verlichting uit evenwicht? Over normen en waarden, vrije meningsuiting en dominante religies
03/2017 Derk Jan Eppink Overleeft de EU in deze wereld?
06/2017 Zuhal Demir  
     
Werkingsjaar 2015 – 2016
10/2015 Bart Verhaeghe Het vergunningsbeleid voor megaprojecten in Vlaanderen en Brussel
12/2015 Wim Van Rooy Islam. Waarover men niet spreekt
03/2016 Tom Van Grieken Identiteit, Soevereiniteit, Vrijheid
06/2016 Peter De Keyzer Groei maakt gelukkig, in Vlaanderen en in Europa.
     
Werkingsjaar 2014 – 2015
09/2014 Hans Jansen (NL) (†) Is de I.S. de Islam?
12/2014 Ivan Van De Cloot De gevaren van roekeloos ondernemen
03/2015 Minister President Geert Bourgeois De plannen van de Vlaamse Regering
06/2015 Bart Laeremans Strategie naar Vlaamse onafhankelijkheid
     
Werkingsjaar 2013 – 2014  
09/2013 Peter Dedecker De ACW strapatzen en het Dexia débacle
Extra muros 08/11 Jan Boons et al. in De Warande De verborgen onderwijsagenda blootgelegd
12/2013 Louis Verbeke De concurrerende waarheden in België
03/2014 Bart Maddens en Dave Sinardet De komende moeder aller verkiezingen
Extra Muros Remi Vermeiren Boekvoorstelling “België de onmogelijke opdracht”
06/2014 Tinneke Beeckman, Jean-Pierre Rondas Waarom is de culturele sector anti-Vlaams?
     
Werkingsjaar 2012 – 2013
09/2012 Hendrik Vuye Het Vlinderakkoord als conflictmodel
Extra muros 10/2012 Geert Janssens, Jan Van Doren, Derk-Jan Eppink, Gerard Bodifée, Paul Cliteur, Hans Verboven in De
Warande
Grenzen aan solidariteit
12/2012 Jan Vanhevel De financiële crisis en de overheidsschuld
03/2013 Gerolf Annemans Komt er een ordelijke opdeling van België?
Extra muros Hans Werner Sinn in De Warande Crisis in Europa
06/2013 Alain Mouton The French connection
     
Werkingsjaar 2011-2012
09/2011 Bart De Wever De toekomst van het Vlaams nationalisme
10/2011 Van Den Heuvel CD&V: politieke actualiteit en de regeringsonderhandelingen
extra muros 11/2011
+ KBC in Antwerpen Havendebat
12/2011 Johan Van Overtveldt Het einde van de euro?
03/2012 Lode Vereeck Waarheen Vlaamse liberalen?
06/2012 Kevin Williamson en Anne Arqué European partnership for independance
     
Werkingsjaar 2010-11
09/2010 Johan Sanctorum, Guy Tegenbos, Uitdagingen en mogelijkheden voor Vlaanderen in woelige politieke tijden
12/2010 Peter Leyman Uitdagingen voor de Vlaamse bedrijfswereld
03/2011 Vincent Reuter Het Waalse Marshallplan
06/2011 Guido Camps Vlaanderen en energie (Creg)
     
Werkingsjaar 2009-10
09/2009 Frans Crols, Johan Van Den Driessche Brussel loslaten of niet?
12/2009 Bruno Valkeniers Quo vadis Vlaams Belang?
03/2010 Werner Niemegeers De vlaktaks
extra muros april 2010 Hans Verboven et al. Internationaal Symposium: Europese waarden in een nieuw elan
06/2010 Bart Maddens, Beatrice Delvaux De voorbije verkiezingen
     
Werkingsjaar 2008-09
09/2008 Frank Thevissen, Erik Donckier, Rik Van Cauwelaert, Frank Demets Vlaamse media: Pro Flandria of Pro Belgica?
12/2008 Koen Algoed Fortis: the French connection
03/2009 Jürgen Constandt, Erik Ponette De splitsing van de sociale zekerheid
06/2009 Boudewijn Bouckaert, Geert Goubert, Dirk Van de Voorde Is samenwerking tussen de V-partijen mogelijk?
     
Werkingsjaar 2007-08
09/2007 Jan Pieter De Nul Academische opleidingen en de noden van het werkveld
12/2007 Ivan Sabbe, Jan Jambon, De politieke actualiteit
03/2008 Marie-Rose Morel (+) Vakbondistan
06/2008 Bat Ye’or Eurabia en de dhimmitude
     
Werkingsjaar 2006-07
09/2006 Theodore Dalrymple Beschaving of wat er van over is
12/2006 Guido Naets, Jean-Marie Dedecker Politieke actualiteit
03/2007 Frank Vanhecke Rol van het Vlaams Belang voor de Vlaamse zelfstandigheid
06/2007 Bart Maddens en Carl Devos Analyse van de verkiezingsuitslagen
     
Werkingsjaar 2005-06
09/2005 Jean-Marie Dedecker In het oog van de storm
12/2005 Derk-Jan Eppink Recht(s) voor de Raap
03/2006 Urbain Vermeulen (+) De ware islam
06/2006 Louis Ide Werking van de Gezondheidszorg
     
Werkingsjaar 2004-05
09/2004 Leo Delcroix Christendemocratie en Vlaanderen
12/2004 Boudewijn Bouckaert VLD en Vlaamse onafhankelijkheid
extra muros 01/2005 Chris Morel China als wereldmacht
03/2005 Bart Verhaeghe Zeg niet dat ik ondernemer ben
06/2005 Koenraad Debackere De Spin Offs van de KU Leuven
     
Werkingsjaar 2003-04
09/2003 Bart De Wever Ontwikkeling van het Vlaamse politieke landschap
12/2003 Frans Crols  
03/2004 Remi Vermeiren Het Manifest voor een Zelfstandig Vlaanderen
06/2004 Matthias Storme, Reinhold Tournicourt Het Vlaams Blok-arrest, geveld door het Gentse Hof van Beroep
     
Werkingsjaar 2002-03
09/2002 Paul Belien A throne in Brussels
12/2002 Jan Van Doren Vlaams bedrijfsleven en Vlaamse zelfstandigheid
03/2003 Marc Platel  
06/2003 Geert Van Cleemput Wat met N-VA en Vlaams Blok? Is het water nu zoveel te diep?
     
Werkingsjaar 2001-02
09/2001 Peter De Roover Het weekblad ‘PUNT’
03/2002 Erik Suy Vlaamse internationale aanwezigheid
06/2002 Freddy Van Gaever (†) VAG airlines
12/2002 Hans De Belder Wat met de Vlaamse Dienst voor Buitenlandse Handel?
     
Werkingsjaar 2000-01
16/12/2000 Willem Van den Berghe Stichtingsvergadering te Aalst
06/2001 Jurgen Ceder Actualiteit