Welkomstwoord door Katja Borgerhoff, gedelegeerd bestuurder van De Warande