De belangrijkste oorzaken voor de actuele problemen

Manifest ter begeleiding van het colloquium in Utopia Aalst, 14 mei 2019.

Kurt Moons, Voorzitter Pro Flandria en Jan Boons, Werkgroep Onderwijs

Afbeelding: School van Aristoteles, fresco van Gustav Spangenberg. 1883-1888