Het onderpresterende onderwijs?

De belangrijkste oorzaken voor de actuele problemen

Manifest ter begeleiding van het colloquium in Utopia Aalst, 14 mei 2019.

Kurt Moons, Voorzitter Pro Flandria en Jan Boons, Werkgroep Onderwijs

Afbeelding: School van Aristoteles, fresco van Gustav Spangenberg. 1883-1888