Uitnodiging Pro Flandria Vergadering 16 maart – Prof. Koenraad Debackere, voorzitter KBC

We nodigen u allen van harte uit op onze eerste reguliere ledenvergadering van 2024 op zaterdag 16 maart om 10u in de Jachthoorn te Kontich. En dat belooft meteen een topper te worden!

Koenraad Debackere
Koenraad Debackere

Onze spreker is Prof. Koenraad Debackere, Voorzitter van de KBC groep en gedelegeerd bestuurder van KU Leuven-LRD.

Prof. Debackere heeft een enorme staat van dienst niet alleen op het zuiver academische niveau maar ook en vooral op het maatschappelijk belangrijke raakvlak tussen overheid, privé en onderwijs.

Koen studeerde burgerlijk ingenieur te Gent, verbleef enige tijd in de VS bij het vermaarde MIT instituut, doctoreerde en was ook enkele jaren actief aan de Erasmus universiteit te Rotterdam.

In 1995 werd Koen Debackere hoogleraar aan de KU Leuven binnen het departement economie met focus op innovatie management, technologie, ondernemerschap en valorisatie.

Van 2005 tot 2020 was Prof Debackere algemeen beheerder van de KU Leuven. Naast eminente persoonlijkheden wijlen rector De Somer heeft Prof Debackere een onuitwisbare stempel gedrukt op de groei en uitstraling van onze Alma Mater, de grootste universiteit van het land die ook in internationale rankings steevast aan de top verschijnt.

Vandaag is Koen Voorzitter van de KBC groep, voorzitter van de Associatie KU Leuven, gedelegeerd bestuurder van KU Leuven-LRD en zetelt hij in meerdere raden van bestuur en commissies; ook in het buitenland.

Onder zijn leiding werd LRD (Leuven Research and Development) de laatste decennia uitgebouwd tot de nucleus in Vlaanderen voor innovatie, onderzoek én valorisatie met de creatie van tientallen spin-offs.

De economische toegevoegde waarde en het multiplicator effect van deze werking vanuit de KU Leuven en vanuit LRD kunnen voor Vlaanderen moeilijk overschat worden.

Als één van de weinigen uit onze contreien was Koen Debackere ook aanwezig op de exclusieve en vertrouwelijke Bildenberg conferentie van mei 2023, het jaarlijkse trefpunt voor de politieke en business elite van Europa en Noord Amerika.

Door zijn grote ervaring, breed netwerk en belangrijke functies is Prof Debackere uitermate goed geplaatst om de uitdagingen die op ons af komen te analyseren en te duiden.

De titel van zijn voordracht is veelbelovend: “Meritocratie versus Mediocratie“. Verdienste en inzet versus gelijke kansen die dikwijls uitmonden in gelijke resultaten voor alles en iedereen.

Zij we in West Europa door weelde en welstand verwend? Streven we nog voldoende naar excellentie? Komen we voldoende op voor de vrijwaring van onze normen en waarden? Zijn we de welvaartstak waarop we zitten aan het afzagen door onze bedrijven en onze industrie op te zadelen met onrealistische eisen en kosten? Doorstaat Vlaanderen vandaag de toets met de meest performante regio’s? Hoe staat het met ons hoger onderwijs? En wat met de plaats van Europa in deze wereld? Na de euforie bij de invoering van de gemeenschappelijke markt en de euro overheerst het gevoel dat de EU ver boven de hoofden beslist. Dat het communisme dat we eind vorige eeuw langs de voordeur hebben buiten gezet langs de achterpoort opnieuw is binnen geslopen in de vorm van regels, wetgeving en richtlijnen over alles en nog wat die op papier mooi ogen maar de toets aan de praktijk missen en de vervreemding in de hand werken. Terwijl essentiële Europese taken zoals controle op migratie, veiligheid en defensie worden verwaarloosd en deels aan de VS worden overgelaten?

Beste vrienden, deze, andere en ook uw vragen leggen we zaterdag 16/3 graag voor aan Prof Koen Debackere. Het wordt beslist een boeiende vergadering!

U bent van harte welkom evenals diegenen die u als gast uitnodigt. Het is die dag een unieke gelegenheid om personen uit te nodigen die interesse tonen voor Pro Flandria, die graag eens kennis maken en misschien op termijn ook willen aansluiten bij onze netwerkorganisatie. Uiteraard zijn deze personen ook gehouden aan de gevraagde confidentialiteit. Voor onze leden is de vergadering en de receptie gratis. Tijdig inschrijven is wel noodzakelijk. Genodigden betalen 45 euro. Voor de aansluitende lunch betaalt iedereen die wenst deel te nemen 65 euro. Zie de uitnodiging met de inschrijvingslink hieronder.


Programma

  • 09.00 u. ontvangst met koffie
  • 10.00 u. inleiding door de voorzitter John Dejaeger
  • 10.10 u. voordracht door prof. Koenraad Debackere “Meritocratie versus mediocratie”
  • 11.10 u. vragenronde
  • 11.40 u. repliek van een Pro Flandria jongere
  • 11.50 u. uitleiding
  • 12.00 u. receptie
  • 13.00 u. lunch of poké bowl (snelle hap)

Inschrijven Vergadering – Lunch


Inschrijven Vergadering – Snelle Hap


Inschrijven Vergadering – Niet Lid


Inschrijven Vergadering – Lid Geen Lunch