Uitnodiging Pro Flandria Vergadering 15 juni – Prof. Pascal Paepen en Ivan Van de Cloot

Binnen een maand zijn er verkiezingen en kennen we de uitslag. Onze verwachting is dat een grote meerderheid van de Vlamingen die partijen zal steunen die Vlaanderen op de eerste plaats zetten en niet de vazallen zijn van Franstalige partijen die van de zelfbediening uit Vlaanderen hun handelsmerk hebben gemaakt. Het geld is immers op . Dit land kan het faillissement enkel vermijden door te teren op de Vlaamse welvaart. Zoals zo dikwijls komt het berouw na de zonden. Veel te laat is het besef ook in kringen van de zogenaamde Vlaamse elite aan het groeien dat de verderzetting van de huidige situatie ook de eigen vermogens , ondernemingen en bezittingen zal aantasten .

Schoorvoetend wordt het discours zelfs binnen belgicistische salons aangepast …..richting Vlaanderen.
Het wordt straks een bang en naar ontwaken. De kans is immers groot dat het IMF en andere organisaties hier neerstrijken en ernstige financiële offers vragen. Uiteraard zullen daar wat besparingen bij zijn . Maar wellicht zal er opnieuw en vooral gekeken worden naar de vermogenden , de spaarders , zij die door arbeid welstand en welzijn hebben opgebouwd. Onnodig te zeggen dat dezen zich vooral in Vlaanderen bevinden.
Dit land zal zijn twijfelachtige eer van kampioen van alle belastingen wellicht nog willen uitbreiden . Opnieuw zullen het de Vlamingen zijn die daar voor opdraaien. Wanneer men het zo bekijkt dan zijn het inderdaad gekken die werken én sparen.

Ons normen en waarden besef gaat daar echter fundamenteel tegen in. De doorsnee Vlaming beseft dat werken moet lonen, dat niet werken heel wat minder moet opbrengen, dat pamper systemen nefast werken, dat oneigenlijk gebruik maken van uitkeringen en subsidies dient uitgesloten te worden en dat uitkeringen dienen voor die mensen die er door omstandigheden echt behoefte aan hebben.

Onze enige kans om het tij in die richting te keren wanneer het IMF hier morgen neerstrijkt is een zeer sterke positie van de echte Vlaamse partijen die ijveren voor responsabilisering en voor een democratisch en zelfstandig Vlaanderen. De traditionele partijtjes die zich aan de Vlaamse kiezers presenteren bewijzen vandaag wel wat lippendienst aan de veranderingen. Zij zullen met grote waarschijnlijkheid andermaal zwichten voor de lokroep van het “hoger “ belang en voor de eer en de glorie van ministerpostjes. Vivaldi bis staat zo mogelijk in de steigers , het horror scenario voor Vlaanderen.

Voor degelijkere info dan de meestal van alles en nog wat belovende pamfletten die deze dagen in onze bus vallen verwijzen we graag naar de PF Tijdingen van vorige week. U vindt er heel wat bijdragen over de staatsstructuur, over energie en over onderwijs.

Wat er binnenkort op ons afkomt is in elk geval niet min. Financieel maar ook economisch stapelen de donderwolken zich op.

Ivan Van de Cloot (beeld Youtube / Itinera)
Pascal Paepen (beeld Doorbraak)

Pro Flandria houdt ons op zaterdag 15 juni een spiegel voor. Direct na de stembus gang maken we een eerste bilan op en focussen we met Pascal Paepen, Prof KU Leuven en beursexpert en met Ivan Van de Cloot, CEO van de Stichting Merito-Vlaanderen in Europa – op de financiële en economische uitdagingen die ons te wachten staan. Hoe schatten zij de huidige situatie in ? Welke uitwegen zien zij uit deze crisis ? Na de twee presentaties is er ruim de tijd voor uw vragen.

We hopen u op 15/6 opnieuw zeer talrijk te mogen verwelkomen!
Onze leden kunnen gasten mee uitnodigen . Zoals steeds vragen we discretie en vergaderen we onder de Chatham House Rules.


Programma

Zaterdag 15 juni 2024

Afspanning de Jachthoorn, Doornstraat 11, 2550 Kontich

  • 09.00 u. ontvangst met koffie
  • 10.00 u. inleiding door de voorzitter John Dejaeger
  • 10.10 u. voordrachten door Dhr. pascal Paepen en Dhr. Ivan Van de Cloot over ‘Een week na de verkiezingen: de financiële en economische uitdagingen”
  • 11.10 u. vragenronde
  • 11.40 u. repliek van een Pro Flandria jongere
  • 11.50 u. uitleiding
  • 12.00 u. receptie
  • 13.00 u. lunch

Inschrijven Vergadering – Lunch


Inschrijven Vergadering – Niet Lid


Inschrijven Vergadering – Lid Geen Lunch