Achtergrondinfo n.a.v. Persbericht 19/09/2020: Pro Flandria heeft een nieuwe voorzitter

Pro Flandria is een netwerk van ondernemers, academici, cultureel en maatschappelijk geëngageerde personen die ijveren voor een zelfstandig Vlaanderen.

Pro Flandria klaagt aan dat de welvaart en het welzijn van de Vlamingen structureel worden bedreigd omdat de regels van goed bestuur in dit land permanent worden geschonden.

We worden federaal bestuurd door een aantal partijen die zich niet aan de Vlaamse kiezers presenteren en die in Vlaanderen elke democratische legitimiteit missen. Voor Wallonië geldt trouwens hetzelfde. Daar bovenop hebben de traditionele partijen de Vlamingen, die 60 % van de bevolking uitmaken en zorgen voor meer dan 70 % van de globale belastinginkomsten, op bestuurlijk vlak  gedegradeerd tot een minderheid. België is geen gezonde democratie maar een institutioneel wangedrocht waarin de belangen van Vlaanderen steeds op de tweede plaats komen.

Pro Flandria doet niet aan partijpolitiek maar ijvert over de partijgrenzen heen voor een open dialoog en voor een grotere bewustwording rond de bedreiging van de welvaart van de Vlamingen binnen het ondemocratische België. In een zelfstandig Vlaanderen wordt de democratie automatisch hersteld.

Pro Flandria is gehecht aan de waarden en de normen van de Westerse samenleving en aan de vrije, sociaal gecorrigeerde markteconomie. Nieuwkomers die zich In Vlaanderen legaal vestigen en die de inspanning doen om  onze taal te leren, verdienen alle ondersteuning. Kennis van het  Nederlands is immers een conditio sine qua non voor integratie.

Contact: John Dejaeger 0475 25 80 03    John.dejaeger@skynet.be