Toespraak van Guy Verbelen bij laudatio

Kontich 9 december 2023

Vlaamse Vrienden,

Als ik hier beweer dat ik niet echt op pensioen ga voordat Vlaanderen onafhankelijk is gelieve mij dan niet te zien als een oudere kerel die geen afscheid kan nemen van zijn vroegere gewoontes en bezigheden, maar wel als een bezorgde vader en grootvader die hoopt dat zijn kinderen en kleinkinderen hier bij ons een zo gelukkig en welvarend mogelijk leven kunnen blijven leiden.

OK, ik ben op mijn 75e een kind van de gouden generatie en heb dus geen echte miserie meegemaakt maar de gouden jaren 60 en 70 zijn er niet meer, de uitdagingen van vandaag zijn veel groter en er zal harder voor moeten gewerkt worden dan voorheen; dat aanvaard ik als een gegeven. Maar dat een bende machtsgeile, incompetente establishment-politici of perfide cultuurmarxisten dat alles proberen te beletten of te vernietigen dat kan en zal ik niet aanvaarden.

En vergis u niet, de franskiljonse aanhangers van het Belgique à papa van mijn jeugd mogen dan wel een groot deel van hun macht kwijt zijn, maar hun opvolgers in de Brusselse salons zijn nog even fanatiek en vlaams-hatend en proberen nog steeds Vlaanderen te verknechten. En de links-progressieve salonvlamingen in onze steden proberen hetzelfde te doen met hun woke en andere LGTBQ+ waanzin, ze willen zelfs onze hele identiteit vernietigen.

Dus Vlaamse vrienden, de strijd is nog niet gestreden, onze waakzaamheid moet hoog blijven. We komen nu mogelijkerwijze in een beslissende fase waar de Vlaamse onafhankelijkheid realiseerbaarder lijkt dan ooit, maar dat hebben onze vijanden ook begrepen en zij zullen hun hele arsenaal aan vuile wapens bovenhalen om alsnog te beletten dat wij deze zelfstandigheid  bereiken.

Daarom moet de Vlaamse Beweging in al haar verscheidenheid en haar vele geledingen eendrachtig de strijd voor onafhankelijkheid blijven voeren. En dit is zonder enige twijfel en in het bijzonder een hoofdvereiste, een imperatieve must voor de beide V-partijen, gedaan met steriel getwist en gemekker over personen en accenten.

Pro Flandria is dank zij voortdurende verbreding en verjonging een uitgelezen netwerk om dat doel te helpen bereiken; onze partijpolitieke neutraliteit -met volledige vrijheid voor de individuele leden- heeft hier altijd borg voor gestaan en wij zijn klaar om daarin een voortrekkersrol te blijven spelen.

Wij zullen straks -zoals het hoort- de Vlaamse Leeuw aanheffen maar eigenlijk zou ik -zeker vandaag- liever hebben dat hier het Gebed voor het Vaderland zou weerklinken:

“Heer laat het Prinsenvolk der oude Nederlanden niet ondergaan in haat, in broedertwist en schande”

DIXIT