Op 16 juni 2018 stelden Hendrik Vuye en Veerle Wouters hun nieuwste boek voor aan Pro Flandria:

 “Vlaanderen voltooid – met of zonder Brussel”

Voor het publiek van Pro Flandria zijn de sprekers geen onbekenden en zij hadden dan ook geen enkele moeite om hun publiek bij de les te houden. De “Bonnie en Clyde” van het federale parlement zorgen met hun derde boek in twee jaren tijd voor meer lees- en discussievoer dan menig andere (veel grotere) parlementaire fractie.

Wauters en Vuye
Wauters en Vuye

Volgens Vuye & Wouters blijft Brussel als supergewest een immens obstakel zolang de Vlamingen niet met een eenduidige visie omtrent Brussel aan de institutionele onderhandelingstafel zullen gaan zitten. Zij doen in hun boek dan ook een poging om een haalbaar model voor Brussel uit te tekenen dat niet als einddoel geldt maar wel kan mee evolueren in de tijd.

Vooraleer over te gaan tot de essentie van hun model, lichtten Vuye en Wouters de Brusselse knoop toe evenals het ontstaan ervan. Hierbij werd onder meer stilgestaan bij de taalwetten, de organisatie van de gezondheidszorg, het daklozen-(non)beleid, de naam van het gewest, de ontelbare bestuurlijke VZW’s, de zesde staatshervorming en de financiering van het Brusselse gewest.

Alle ooit geopperde Brussel-oplossingen werden ook minutieus onder de loep gehouden en met de nodige voor en tegens afgewogen. Geen van de modellen is uitvoerbaar en daarom komen Vuye & Wouters met een model dat gebaseerd is op een aantal principes :

  • Het volgt de Belgisch geïnstitutionaliseerde asymmetrie : voor de Vlamingen is Brussel geen volwaardig gewest en voor de Franstaligen blijft Bruxelles, “une région à part entière”
  • De Vlaamse politieke aanwezigheid in Brussel moet steunen op een democratische legitimiteit
  • Er is nood aan een grondige interne Brusselse hervorming
  • Het nieuwe model moet de Baert-doctrine volgen en dus verdere stappen in de staatshervorming mogelijk maken/houden

Het V&W model houdt aldus rekening met de bekommernissen van beide cultuurgemeenschappen (Vlamingen denken in termen van gemeenschappen en de Franstaligen in termen van gewesten) en voorziet verdere stappen in de Belgische staatshervorming.

Wat bovenal door Vuye en Wouters wordt benadrukt (en niet alleen in dit boek) is dat er door de Vlamingen nu reeds een aantal juridisch perfect aanvaardbare stappen kunnen worden gezet die kunnen leiden tot een performanter Vlaams beleid (ook ivm Brussel), zonder de goedkeuring van de andere gemeenschap te moeten afwachten, daar deze zelfs overbodig is.

Het doet de aanwezigen zichtbaar deugd dat er ook politici zijn die daadwerkelijk realistische en haalbare oplossingen aanreiken voor vele langdurige Vlaamse frustraties binnen de Belgische context, eerder dan een status quo te vergoelijken omwille van de zogezegd noodzakelijke goedkeuring door de Franstaligen.

De enorme belangstelling voor en de verkoop van hun boek “Vlaanderen voltooid – met of zonder Brussel” na de vergadering was voor Vuye & Wouters daar dan ook het mooiste en allicht hartverwarmend bewijs van.