Op 13 december 2014 sprak Yvan Van De Cloot voor Pro Flandria.

Yvan Van De Cloot over roekeloosheid

Voor de vergadering van 13 december 2014 haalde het Pro Flandria Bestuur een spreker naar Berlare die alles weet over goed en slecht kapitalisme en die ook weet hoe de maatschappij beschermd kan worden tegen pyramidebouwers in de private en publieke sector. Inderdaad, Ivan Van De Cloot, Hoofdeconoom van de (Belgische) denktank Itinera en executive Professor aan de Antwerp Management School, sprak over de verregaande gevaren van “roekeloos ondernemen”.

Hij putte er tal van hallucinante en hemeltergende voorbeelden uit zijn recent boek “Roekeloos”, waarover Geert Noels het volgende schreef:

“Ivan Van de Cloot is technisch misschien wel de meest onderlegde econoom van België. Zijn academische kennis combineert hij met veel praktijkervaring in financiële en economische materies. Zijn rechtvaardigheidsgevoel heeft hem opstandig gemaakt in de financiële crisis van 2008 en de jaren erna. Die crisis is niet uit de hemel gevallen, maar is het gevolg van roekeloosheid bij mensen die het vertrouwen hadden van gewone burgers, werknemers en spaarders.

In de luchtvaart wordt elk accident nauwkeurig geanalyseerd en desnoods het toestel terug samengesteld uit de miljoenen stukjes die achterblijven na een crash. In de afgelopen jaren stortte het systeem in, maar niemand deed de moeite van een forensische analyse. Integendeel, zij die het betrachten, mogen rekenen op tegenwerking van verschillende hoeken.

Dat het boek hier ligt, is dus ondanks tegenkanting, intimidatie, intransparantie en complexiteit van de materie. Roekeloos is geschreven om de financiële sector veiliger te maken, zodat we crashes niet als normaal gaan beschouwen en om wat hij het roekeloze noemt ook in andere domeinen (zoals de politiek) tegen te gaan.”