Colloquium op 19 april 2018

De energiesector in transitie

Pro Flandria wenst bij te dragen aan het belangrijke debat over energievoorziening -de hoeksteen van economische bedrijvigheid- omdat de gevolgen ervan bepalend zullen zijn voor de toekomst van vele Vlaamse ondernemingen en deze kunnen dus voor de volgende generaties het behoud van de levensstandaard vrijwaren of ondermijnen.

De problematiek van de energievoorziening is complex; de organisatoren  menen dat ze een uniek panel van academici en ondernemers hebben samengesteld, wiens expertise kan bijdragen om, op mensenmaat en ook voor leken, deze materie begrijpelijk te maken.

Dit colloquium wordt gemodereerd door de heer Guido Camps, gewezen directeur van de CREG en de voorzitter van VOKA, de heer Paul Kumpen, sluit de avond af met een boodschap vanwege de Vlaamse ondernemers.

Indien je geïnteresseerd bent in een economisch/politiek thema met waarschijnlijk de grootste impact op onze Vlaamse welvaart voor de volgende decennia, dan mag je dit evenement niet missen!

Inschrijven kan door storting van € 50 op het rekeningnummer BE85 9730 7806 2806 van Pro Flandria met de vermelding “Energie” en de naam van de in te schrijven persoon.

Uitnodiging (klik om te vergroten):