Laudatio Geert Goubert

Geert Goubert

Beste Vlaamse vrienden ,

Mij valt vandaag de grote eer te beurt de laudatio voor Geert Goubert uit te spreken . Geert heeft onlangs de fakkel binnen ons bestuur doorgegeven aan Filip die spijtig genoeg vandaag niet aanwezig kon zijn. En zoals u reeds weet is Geert samen met de gewezen bestuurders Raf , Joost en Jean-Pierre onlangs toegetreden tot ons nieuw orgaan de Senatus Pro Flandria of onze raad der Wijzen olv van Princeps Guy Celen.

Bij deze toch meteen meegeven dat dit huldebetoon mede tot stand kwam dank zij de gewaardeerde medewerking van enkelen die Geert reeds tientallen jaren kennen.

Geert Goubert is binnen maar ook buiten Pro Flandria een naam die klinkt als een klok. Weinigen hebben zoals hij hun stempel gedrukt op hun omgeving ,op onze netwerkorganisatie van academici en ondernemers , en ja ook op Vlaanderen.

Geert werd geboren tijdens WO2 en groeide op in een gezin met 10 kinderen die allen op één of andere manier ijveren voor een onafhankelijk Vlaanderen en dit vanuit de waarden en de normen die hun ouders hen met de paplepel hebben aangereikt.

Geert volgde lagere school bij de Jezuïeten en eindigde Grieks-Latijn aan het Atheneum te Aalst en was van jongs af aan zeer actief bij de scouts , in de atletiek en bij het Algemeen Diets Jeugdverbond.

Geert werd licentiaat lichamelijke opvoeding aan het Sportkot te Leuven ; officieel  is dat vandaag de faculteit van de Beweging en Revalidatie wetenschappen. Geert ging niet naar Gent omdat daar en we citeren “ te veel onnodige fysica en scheikunde werd gegeven “ .Gedurende die studiejaren was hij in 1963 praeses van de faculteitskring Apolloon en actief bij KVHV Leuven.

We kunnen het ons vandaag niet meer voorstellen maar er werd toen in Leuven ook aan de Vlamingen vooral les gegeven door Franstalige professoren met een bedenkelijke kennis van het Nederlands. Geert heeft er vanop de barrikaden de strijd voor “ Leuven Vlaams “ meegemaakt . In 1963 werden de faculteiten eindelijk  gesplitst in een NL en een F afdeling. Dat was meteen de onomkeerbare voorloper van de splitsing van de Leuvense universiteit in 1969 waarbij Rector Piet De Somer een grote drijvende kracht was . De geschiedenis zal het verder uitwijzen . Maar wellicht ligt ook daar de verre voorloper van de splitsing van dit land en van de Vlaamse onafhankelijkheid . Na de splitsing van de KU Leuven werden immers alle traditionele politieke partijen gesplitst en leven we dus sinds de jaren ’70 in aparte democratieën die mekaar het leven zuur en onmogelijk maken. Geert , hoe we het draaien of keren ; goed dat je voor Leuven koos . Ondanks de beperkte leerstof fysica en scheikunde hebben uw acties en uw radicaal Vlaams programma katalytisch gewerkt en een hele hoop reacties veroorzaakt zoals de vervlaamsing van het sportkot , de vervlaamsing van het sportgebeuren , de splitsing van de Leuvense Universiteit en mede daardoor de vervlaamsing van Vlaanderen . Op deze wijze hebt u zeer hard aan de weg getimmerd die ons verder moet leiden naar Vlaamse Staatsvorming. Trouwens : het bewijs dat we het bij het rechte eind hebben is er ! Zowel de KU Leuven als de UCL bloeien vandaag en zorgen dank zij de splitsing voor meer welvaart in Vlaams én in Waals Brabant . Quod erat demonstrandum .  

Geert was niet alleen tijdens zijn studententijd heel actief  . Ook daarna werd zijn grote maatschappelijke én Vlaamse engagement doorgetrokken in zovele functies en mandaten tijdens zijn loopbaan dat we ze onmogelijk allemaal kunnen opsommen. Een beperkte poging.

Geliefd en gevreesd docent aan de Artevelde hogeschool te Gent ; ondervoorzitter van Bloso ; medeoprichter van de Vlaamse sportfederatie; speler, kapitein en bestuurslid van basketclub Black Boys te Aalst ; van de VU Aalst ; voorzitter van Vlaams Belang Destelbergen en Oost Vlaanderen , voorzitter Marnixring Corneel Heymans Gent ; reisleider VTB ; gemeenteraadslid in Destelbergen ; regeringscommissaris Bloso ; lid van het partijbestuur Vlaams Belang ; kabinetsmedewerker van de Vlaamse Minister van Sport etc….

Volgens onze bronnen was Geert al die jaren ook af en toe eens thuis waar hij niet alleen dixit echtgenote Betty een heel lieve en attente echtgenoot was , plichtsbewust , met zin voor humor en boordevol energie maar ook een zorgzame en bezorgde vader voor Joost en Katrien die veel vrijheid kregen maar ook resultaten moesten voorleggen. Vandaag volgt de volgens de kleinkinderen grappige opa met veel aandacht hun sportieve prestaties maar is hij ook repetitor Latijn en deskundige verteller van de vaderlandse geschiedenis . Zij weten dan ook meteen welk vaderland de opa bedoelt .

En zo komen we naadloos bij in onze ogen één van uw belangrijkste wapenfeiten Geert : de oprichting van Pro Flandria nu meer dan 20 jaar geleden. Geert is één van de tien stichters en al die tijd één van de drijvende krachten . Trouw aan de opdrachtverklaring niet alleen met woorden die vriendelijk , maar kordaat , radicaal en duidelijk zijn. Maar ook door zijn daden . We kennen Geert als een harde werker . Als iemand die open staat voor andere meningen. Als verantwoordelijke voor de ledenwerving was Geert voor PF de rots in de branding . Uiterst secuur en loyaal in de opvolging ; steeds onbaatzuchtig . Een voorbeeld voor jongere bestuurders. Steeds aanwezig en met volle inzet op alle vergaderingen , activiteiten en colloquia. Mede dank zij Geert bloeit en groeit onze Vlaamse netwerkorganisatie als nooit voorheen ! Geert vervoegt onze Senatus en zal vandaar uit blijven waken over de PF doelstellingen en zich blijven engageren voor het aantrekken van nieuwe leden en sterke persoonlijkheden.

Beste Geert, Pro Flandria is u heel veel dank verschuldigd en rekent nog vele jaren op uw blijvende inzet! We zeggen het met wijn , met bloemen voor uw echtgenote Betty en met een daverend applaus! 

John Dejaeger.

Voorzitter Pro Flandria.

Lokeren , 17 september 2022.