Nieuwjaarswensen !

Januari 2021.

Beste Vlaamse Vrienden, leden van Pro Flandria,

We leven in eigenaardige tijden waardoor de beste wensen voor voorspoed en gezondheid begin dit jaar nog meer betekenis krijgen dan de gebruikelijke, traditionele woorden .

Onze samenleving daverde in 2020 op haar grondvesten door de Corona pandemie veroorzaakt door het Covid 19 virus dat vanuit China de ganse wereld overspoelde. En het is nog helemaal niet voorbij. Toch is er hoop op betere tijden:  een aantal vaccins werden op minder dan één jaar ontwikkeld en zijn klaar voor gebruik. En daar snakken we naar, ook bij Pro Flandria!

De aanpak van de Corona crisis in dit landje met zijn onmogelijke staatsstructuur is zeker voer voor verdere analyse. Iedereen is bevoegd maar niemand is verantwoordelijk. Het trieste wereldrecord van het grootste aantal slachtoffers per capita staat al op onze naam. En het is bang afwachten wat de uiteindelijke gevolgen van de economische crisis zullen zijn.  

Eén ding is zeker: dit land, deze Belgische structuren, zijn opnieuw ongeschikt gebleken om een ernstige crisis te lijf te gaan. In die zin is Corona een bevestiging van wat wij reeds decennia lang  weten maar wat blijkbaar in bredere kringen nog steeds onvoldoende doordringt. We leven in het land met de hoogste belastingdruk én terzelfdertijd de hoogste staatsschuld in % van het  bbp en dat desalniettemin niet in staat is zijn bevolking fatsoenlijk te dienen. Zo een land dient eigenlijk tot weinig of niets……

Moet het vandaag nog gezegd worden dat België geen echte democratie is? Dat wij federaal mee bestuurd worden door Franstalige partijen die zich niet aan de Vlaamse kiezers moeten presenteren en dat voor een Vlaamse zetel in het federale parlement heel wat meer stemmen nodig zijn dan voor een Franstalige? Blijkbaar was het onmogelijk om dit democratisch deficit op te lossen in de loop van de zes staatshervormingen tussen 1970 en 2011? Blijkbaar was het in die periode ook onmogelijk om te zorgen voor homogene bevoegdheden die een krachtdadig en kostenefficiënt beleid mogelijk maken? Blijkbaar was het ook niet mogelijk een deftige fiscale autonomie uit te werken waarbij de deelstaten  verantwoordelijk zijn voor hun eigen uitgaven én inkomsten? De gevolgen zijn bekend: een immense staatsschuld en een rentelast die zelfs in 2019 aan circa 2% nog steeds meer dan 9 miljard euro bedroeg. De dreiging van een hogere inflatie en hogere rentelasten hangt als een zwaard van Damocles boven onze hoofden.

Het is de maatschappelijke taak van Pro Flandria al deze wantoestanden te benoemen, nuchtere feiten en cijfers te verzamelen en op basis daarvan nog meer draagvlak te zoeken voor een definitieve oplossing: een onafhankelijk Vlaanderen, een zelfstandig Vlaanderen, Vlaamse Staatsvorming!

Het is fijn te mogen vaststellen dat meer en meer academici, ondernemers en maatschappelijk geëngageerde personen zelfs in deze Corona tijden onze rangen vervoegen. Het zal aan ons allemaal samen zijn om nog meer te netwerken ook buiten onze eigen kringen. Om te sensibiliseren, om feiten en gegevens aan te leveren die bewijzen dat Vlaanderen en uiteindelijk ook Wallonië samen gedoemd zijn om verder te verarmen wanneer we blijven aanmodderen in deze uitzichtloze Belgische staatsstructuur met dito transfers.  

Pro Flandria engageert zich om van nu tot in het verkiezingsjaar 2024 op het thema VLAAMSE STAATSVORMING te blijven hameren door de nodige hefbomen voor groeiende bewustwording aan te leveren.  Die hefbomen moeten steunen op controleerbare cijfers en feiten.

Aan ons allemaal samen om dit dan versterkt uit te dragen!

Naast geluk, voorspoed én een goede gezondheid is dit ook onze vurige wens voor 2021!

Met vriendelijke, Vlaamse groeten én tot binnenkort,

John Dejaeger,

Voorzitter Pro Flandria.