Onderwijshervormingen: de verborgen agenda blootgelegd

Lees hier het manifest van het colloquium
Lees hier een bespreking op de website Doorbraak.
Lees hier een bespreking uit het weekblad ’t Pallieterke Onderwijshervormingen de verborgen agenda20-11-13.
Lees hier ons NAWOORD en een persartikel over het ten grave dragen van de scholengroepen.

Terwijl de media uitsluitend berichten over het masterplan secundair onderwijs, wordt in het Vlaams Parlement in stilte gewerkt aan “de scholengroepen”, een herstructurering van het onderwijslandschap waarbij de overheid bestuursbevoegdheid opeist van elke school in Vlaanderen, inclusief de vrije scholen. Is het masterplan een rookgordijn? Is de onderliggende bedoeling dat de onderscheiden netten aan slagkracht verliezen?

De overheid zint echter op een volledige uniformisering, op een gelijkheid die net afbreuk zal doen aan dat brede landschap. Met nefaste gevolgen, niet alleen voor de kwaliteit van het onderwijs, maar ook voor de maatschappelijke en economische slagkracht van Vlaanderen.

Pro Flandria wil de vrijheid van onderwijs verdedigen en hiermee de belangrijkste factor achter de onderwijskwaliteit vrijwaren voor de toekomst. Daarom wil Pro Flandria tijdens dit colloquium duidelijke informatie verschaffen zodat de verborgen agenda van de hervormers blootgelegd wordt.
Datum : vrijdag 8 november 2013.
Deuren: 18.30 uur. Aanvang : 19.00 uur (stipt).
Adres: De Warande, Salon Lode Campo, Zinnerstraat 1, 1000 Brussel

Sprekers:
Presley Bergen (NL)
Kauko Hämäläinen (FIN)
Jan Van Damme (VL)
Frank Fleerackers (VL)

Conclusie: Boudewijn Bouckaert (VL)

Inleiding: Kurt Moons (VL)
Moderator: Jan Boons (VL)

Het colloquium wordt gevolgd door een receptie (21 uur).
Inschrijven: verplicht via proflandria@gmail.com
en mits betaling van €15 op rekeningnummer BE 55 0682 3678 8444

Nawoord
Op 8 november ll. organiseerde Pro Flandria een onderwijscolloquium waarin het masterplan en de voorzien grote scholengroepen op de korrel werden genomen. Op het colloquium werden de koepels van het gemeentelijk (OVSG) en van het vrij (VSKO) onderwijs opgeroepen om te strijden voor hun vrijheid en hun naakte bestaan. Het OVSG nam het standpunt van Pro Flandria over dat de scholengroepen “geen samenwerkingsvorm” zijn zoals de scholengemeenschappen, maar wel een “fusiemodel” dat expliciet op eenmaking aanstuurt (Bron: persmededeling OVSG “Bestuurlijke schaalvergroting druist in tegen gemeentelijke eigenheid”). Het OVSG verstrakte zijn standpunten in de finale onderhandelingen, waar het colloquium door goed fortuin midden in viel.
Op het colloquium waren mevr. Mieke Van Hecke (secretaris – generaal van het VSKO) en Paul Yperman (kabinetschef van minister Smet, maar tevens kandidaat opvolger van mevrouw Van Hecke) aanwezig en namen kennis van de Pro Flandria zienswijze die een aantal bijkomende gevaarpunten voor het OVSG en VSKO blootlegde.

In de daaropvolgende week (14 november 2013) maakte minister Smet in de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement duidelijk dat de onderhandeling in een finale fase terechtgekomen was. Niet alleen werd er over het decreet als geheel onderhandeld, maar evenzeer over de penetratiekracht van de overheid in beide netten. De enige wens van minister Smet die nog niet in het plan en voorontwerp tot dan toe voorkwam, was de “open deur” van het VSKO. Dààr draaide de onderhandelingen rond. Smet oordeelde de prijs te hoog, het VSKO oordeelde de schade te groot, het VSKO koos eveneens voor zelfbehoud. Niet alleen de onderhandelingen sprongen af, maar nu duidelijk is dat de overheid de twee overige netten niet in haar fusiemodel kan laten instappen, hoeft de schaalvergroting plots ook niet meer voor Smet. Had hij dan toch een verborgen agenda?