Van de ene crisis naar de andere …….

Inleiding bij de eerste ledenvergadering van Pro Flandria op 19 maart 2022. 

Beste Vlaamse vrienden ,  

Wie gedacht had dat we nu na de pandemie Covid 19 opnieuw min of meer zorgeloos door het leven zouden gaan komt bedrogen uit.

De oorlog in Oekraïne drukt ons opnieuw met de neus op een grote crisis en op mensonterende omstandigheden . Na de gruwelen tijdens WO1 en WO2 en in het vroegere Joegoslavië woedt er opnieuw een oorlog in Europa en is het ongewis hoe die zal aflopen.

Uiteraard is er vandaag grote commotie over het drieste en moorddadige optreden van het Russische leger, over de oorlog van een dictatuur tegen een land dat zelfstandig wil kiezen voor een eigen , meer democratische weg. Niet alleen enkele individuen maar evenzeer onze politiek correcte elite heeft de voorbije decennia direct of indirect zoete broodjes gebakken met Poetin. Vandaag struikelen ze over mekaar in morele verontwaardiging .

Hopelijk kunnen we er eindelijk de nodige lessen uit trekken .

Zoals : “ Si vis pacem para bellum “ of investeer in militaire verdediging en betaal eindelijk eens uw bijdragen .

Zoals de nodige voorzichtigheid aan de dag leggen bij het wereldwijd handel drijven om niet te afhankelijk te worden van dictatoriale regimes zoals Rusland en China die een loopje nemen met de mensenrechten en uiteindelijk ook onze vrijheid zullen bedreigen. De lokroep van autoritaire dictators kan op korte termijn een antwoord formuleren op acute noden , steevast vervallen zij echter in perverse machtsuitoefening waarbij ze geen enkele tegenspraak of vrije meningsuiting dulden. Een dictator -en er zijn er nogal wat op deze planeet – heeft uiteindelijk maar één doel : koste wat het kost aan de macht blijven . De vele vijanden die ze gemaakt hebben staan immers op hun beurt klaar om hen uit te schakelen.

Beste vrienden , er is geen goede kant aan oorlog voeren . Er zijn alleen verliezers . In de eerste plaats zijn dat vandaag opnieuw miljoenen onschuldige mensen , kinderen , vrouwen , mannen en soldaten die aan onnoemelijk lijden en ontberen worden blootgesteld.

Voor ons Vlamingen blijft de AVV-VVK Paxpoort te Diksmuide een stille getuige van het oorlogsleed “ Hier liggen hun lijken als zaden in ’t zand. Hoop op den oogst o Vlaanderenland “

John Dejaeger.

Voorzitter Pro Flandria.