Tijdingen februari 2022

Hartelijke dank Raf! Welkom Lut!

…en een blik op onze activiteiten in 2022.
 

Beste Vlaamse vrienden van Pro Flandria,

Na meer dan 15 jaar als secretaris-penningmeester van Pro Flandria geeft Raf Bombeek de fakkel door aan Lut Laget.

Hartelijke dank aan Raf voor zovele jaren van trouwe en excellente dienst aan Pro Flandria! Vijftien jaar is een bijzonder lange periode tijdens dewelke Raf deze belangrijke taken steeds naar best vermogen heeft uitgevoerd en dit uiteraard als vrijwilliger naast zijn drukke dagtaken in de veehouderij en als veearts. We kunnen Raf niet genoeg danken voor deze uitzonderlijke prestatie maar zullen toch een poging wagen tijdens de eerstvolgende ledenvergadering van 19 maart 2022. Bij die gelegenheid zullen we Raf en zijn echtgenote samen met enkele andere verdienstelijke gewezen bestuursleden letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes zetten! Raf en enkele collega’s treden toe tot onze “Senatus Pro Flandria” of Raad der Wijzen van Pro Flandria onder leiding van Princeps Gui Celen. Een eerste vergadering van deze “Senatus” met circa 20 stichters, voorzitters en gewezen bestuursleden die tot op heden zijn toegetreden is gepland begin september 2022. Met onze leden, met de nieuwe “Senatus” en met de opstart van activiteiten speciaal voor onze PF jongeren overkoepelen we de Vlaamse generaties en vergroten we ons draagvlak.

Tezelfdertijd zijn we verheugd dat we in de persoon van Lut Laget iemand gevonden hebben die in de voetsporen van Raf wil treden! Lut is wellicht voor velen onder u geen onbekende. Zij is regelmatig aanwezig op onze ledenvergaderingen en is onlangs toegetreden tot ons PF bestuur. Vanuit haar ervaring ,kennis en kunde is zij de geknipte persoon om Raf waardig op te volgen. Welkom Lut, op onze steun kun je rekenen! Naast de voorzitter is de secretaris-penningmeester immers de enige bestuurder van Pro Flandria die publiekelijk naar buiten treedt.

Met enige vernieuwing in ons bestuur staat Pro Flandria ook in 2022 opnieuw ten dienste van alle leden én van Vlaanderen! De weg naar Vlaamse onafhankelijkheid is lang, hobbelig en voorzien van allerlei obstakels en obstructies. Maar toch… Ook al zijn we na zovele decennia wellicht ontgoocheld dat ons doel nog niet bereikt is, ook al doet Vivaldi vandaag al het mogelijke om de hopeloze Belgische constructie te reanimeren, de waarheid komt naar boven. De verknechting van Vlaanderen kan niet eindeloos blijven duren. De cijfers spreken boekdelen. Het faillissement van Wallonië, Brussel en België is een feit. Het is nu ook afwachten hoe internationale organisaties als het IMF en de ECB zullen reageren op het Belgische bankroet dat gekenmerkt wordt door het hoogste budgettaire tekort én de grootste staatsschuld in de EU. Objectief bekeken is de toestand van Wallonië en Brussel zeker even problematisch dan deze van Griekenland een tiental jaren geleden. Alleen de Vlaamse paraplu kan deze realiteit nog even verdoezelen. Maar niet meer lang. De financiële draagkracht van Vlaanderen is niet onbeperkt en wordt danig uitgehold door de Corona pandemie en door de stijgende energie prijzen. Waarom zou Vlaanderen trouwens moeten besparen op noodzakelijke investeringen wanneer overschotten stelselmatig verdwijnen in bodemloze putten?

Nu de portemonnees van de Vlaamse burgers nogmaals worden aangesproken is de tijd rijp voor grote veranderingen, voor de weg naar een effectieve democratie in een onafhankelijk Vlaanderen.

Beste vrienden, het verkiezingsjaar 2024 staat voor de deur en Pro Flandria bereidt zich voor!

Op initiatief van Pro Flandria en in een bredere context lopen er heel wat analyses die met cijfers en feiten nogmaals zullen aantonen dat een fundamentele verandering noodzakelijk is. Geen zevende staatshervorming maar wel een Vlaamse staatsvorming! Het is onze opdracht de burgers in Vlaanderen ervan te overtuigen dat een zelfstandig Vlaanderen een recht, een behoefte én een noodzaak is voor de welvaart en het welzijn van deze en de komende generaties. Dat zelfstandig Vlaanderen zou bijvoorbeeld in zake energievoorziening wellicht resoluut kiezen voor het open houden van de kerncentrales. Het dossier van de energievoorziening is cruciaal voor onze Vlaamse economie en wordt voor ons PF netwerk van academici en ondernemers deskundig opgevolgd door experten zoals Guido Camps. Ook hierover verneemt u meer via deze PF Tijdingen.

Pro Flandria mobiliseert dit jaar rond maar liefst 7 fysieke activiteiten: 4 ledenvergaderingen, een colloquium, een eerste PF jongeren activiteit en de Viering van 20 jaar PF! Hopelijk kunnen we daarbij de nare Corona Covid 19 pandemie toestanden eindelijk achter ons laten en terug keren naar een normaal verenigingsleven zonder al te veel beperkende maatregelen.

Onze planning in chronologische volgorde:

  • Zaterdag 19 maart 2022: ledenvergadering – Montil te Affligem. Prof. Rik Torfs, ererector KU Leuven, zal de politieke, maatschappelijke en media situatie in dit land de revue laten passeren op de hem eigen en snedige manier. Met veel zin voor humor en gevatheid zal hij menig politiek correct ballonnetje doorprikken.
  • Zaterdag 23 april 2022 houden onze PF jongeren hun eerste grote activiteit voor en door jongeren gevolgd door een netwerk diner waarop alle leden welkom zijn. U verneemt meer over deze bijeenkomst verderop in deze Tijdingen .
  • Zaterdag 18 juni 2022: ledenvergadering – Montil te Affligem. Didier Paquot, hoofdeconoom van de Waalse denktank “Institut Jules Destrée“ belicht zijn visie op Wallonië en op ons streven naar Vlaamse autonomie.
  • Woensdag 6 juli 2022: Montil te Affligem. Colloquium voor een breed publiek onder het moto: “België werkt niet!“ Het economische en democratische deficit in dit land wordt toegelicht door gerenommeerde experten, gevolgd door een debat onder politici over de mogelijke uitwegen.
  • Zaterdag 17 september 2022: ledenvergadering – Bizniss te Lokeren.
  • Zaterdag 1 oktober 2022: Brussel, Viering van 20 jaar Pro Flandria met internationale focus op de zelfbeschikking van de volkeren in Europa. Met sprekers uit onder andere Catalonië, Schotland, Tsjechië en Slowakije.
  • Zaterdag 3 december 2022: ledenvergadering – Bizniss te Lokeren.

Beste vrienden en leden van Pro Flandria, we hopen jullie opnieuw zeer talrijk te mogen begroeten op al deze fysieke activiteiten!

John Dejaeger
Voorzitter 2020-2021


Panelgesprek: Veerkracht en Vrijheid

Hoe verder na Corona? 

Zaterdag 23 april, 15u00

De Jongerenwerking van Pro Flandria organiseert op zaterdag 23 april een groot panelgesprek rond het thema ‘Veerkracht en Vrijheid na corona’. Dit debat gaat door vanaf 15 uur, verder info rond de locatie volgt. 

Al twee jaar houdt corona, en het daarmee samenhangende beleid, de samenleving in haar greep. Hoe herwinnen we als samenleving onze veerkracht en vrijheid? Zijn maatregelen nog langer medisch, maatschappelijk en economisch houdbaar? En hoe voorkomen we in de toekomst dat we weer in een soortgelijke toestand verzeild raken?

Jonge experten, academici en ondernemers gaan met elkaar hierover in gesprek onder begeleiding van moderator Lawrence Urbain. In het panel o.a. Mattias Desmet (professor Klinische Psychologie, UGent), Steven Arrazola de Onate (Influencer en bezieler van tal van burgerinitiatieven), Hilde Van Liefferinge (doctor in de politieke wetenschappen, trainer en loopbaancoach) en Lieven Annemans, (gezondheidseconoom). Zij zullen hun licht op de aanpak van de crisis laten schijnen en hun blik op de toekomst werpen. Natuurlijk is er ruimte voor interactie en vragen uit het gemotiveerde publiek. 

Mis dit debat niet. Aansluitend vindt er een receptie plaats (inbegrepen in de deelnameprijs) en bijkomend mogelijkheid om deel te nemen aan een diner.

Kent u iemand in uw omgeving tussen de 20 en de 50 jaar die geïnteresseerd zou kunnen zijn in deze en andere Pro Flandria Jongeren activiteiten? Stuur ze gerust deze mail door of laat ze inschrijven op de mailinglijst via deze link!


In het vooruitzicht: Alles wat u moet weten over het Energiebeleid in Vlaanderen

U kunt volgende week het Tijdingen Themanummer verwachten, tot de nok gevuld met actuele artikels over ons Vlaams, Belgisch en Europees energiebeleid. 

Het is geen geheim dat het energiebeleid in België niet in lijn staat met de realiteit. Ideologische projecten en politiek gewin halen het van realiteitszin en strategische planning. Gezien het belang van de energiesector voor onze samenleving is het dan ook steeds belangrijker om op de hoogte te zijn van wat er in deze sector omgaat. Om die reden pakt Pro Flandria volgende week uit met een Tijding volledig in het thema van energie. Hierin kunt u bijdragen vinden van onze huisexpert Guido Camps, maar ook van onder andere Françoise Chombar, Pieter Van de Perre, Thomas Rotthier en nog veel meer. We hopen u hiermee te informeren, eerlijke debatten te voeden en vooral te wijzen op het gemeenschappelijk belang van een goed uitgebouwde energiesector in Vlaanderen.