Tijdingen maart 2021

Geachte dames en heren,
Beste Pro Flandria leden en sympathisanten,
Beste Vlaamse vrienden, 

Het blijven eigenaardige tijden. Sinds meer dan een jaar is het normale leven aan banden gelegd en het is nog niet voorbij. De pandemie vreet niet alleen aan de fysieke gezondheid maar ook aan het mentale welzijn én aan de economie. Sommige bewindsvoerders denken wellicht kordaat over te komen wanneer ze enkel naar virologen luisteren die in de media ongeveer heilig worden verklaard maar in feite steeds hetzelfde zeggen en niet veel verder komen dan het aandringen op botte ingrepen op ieders vrijheid en werk. Een gedegen bijdrage leveren door meer onderzoek rond de besmettingsoverdracht, door meer maatwerk en proactieve voorstellen over specifieke en begrenste maatregelen zit er blijkbaar niet in. 

Daarenboven wordt ons geduld extra beproefd door de tergend langzame vaccinaties in de Europese Unie en in dit land, wat dan weer de vinger legt op de wonde van de bureaucratie en het tekort aan ondernemerszin. Enerzijds stelt men het voor alsof de financiële middelen vanuit de ECB om deze pandemie crisis te bestrijden haast onbeperkt zijn. Anderzijds vist de Europese Commissie bij het bestellen van vaccins achter het net omdat men blijkbaar de scherpste prijs wou negotiëren. Begrijpe wie kan!? In grote delen van de wereld en zelfs in meerdere ontwikkelingslanden loopt het vaccineren heel wat sneller… Met als gevolg dat daar uiteindelijk minder mensen ziek zullen worden, er minder overlijdens zullen zijn, het openbare leven opnieuw normaler wordt en ook de economie vlotter kan herpakken.  

Ook het aantal van maar liefst 9 gezondheidsexcellenties in dit land staat in schril contrast tot hun daadkracht en efficiëntie. Gezondheid is per definitie een persoonsgebonden materie die volledig thuishoort bij de gemeenschappen. Maar zo is het hier natuurlijk niet. En zo hebben de Vlamingen die mee aan tafel zaten bij de zes opeenvolgende staatshervormingen het ook niet kunnen regelen. Van de meer dan honderd miljard euro die elk jaar naar de sociale zekerheid gaat werd amper 13% overgeheveld naar de gemeenschappen. Wie vandaag beweert dat we in een verregaand gefederaliseerd land wonen mist realiteitszin. België was en is unitair en dit vooral om alle geldmiddelen federaal te innen en te herverdelen. “Vlaanderen betaalt – De mythe van de omgekeerde transfers“ is overigens de titel van het boek dat kortelings opnieuw wordt uitgegeven door Doorbraak en waaraan Pro Flandria een colloquium zal wijden met een aantal eminente sprekers en politici.  

Ondanks het grote overheidsbeslag en terzelfdertijd ook nog de enorme staatsschuld slaagt dit land er niet in de gezondheid van haar burgers degelijk te garanderen. Terzelfdertijd lezen we dat het begrotingstekort in deze Covid jaren groter zal zijn dan in de buurlanden en dat de economische heropleving beperkter zal zijn.

Wat is er nog meer nodig om aan te tonen dat we slecht bezig zijn en dat het de hoogste tijd wordt om de democratie te herstellen en Vlaanderen volledig bevoegd en zelfstandig te maken…!? 

Waarom worden wij geregeerd door partijen die zich niet aan de Vlaamse kiezers presenteren en dus ook niet door die kiezers worden gemandateerd? 
Waarom laten we ons als Vlamingen altijd in de hoek drummen?

Deze en andere vragen konden we onlangs tijdens een Prio Flandria digitale Webinar ledenvergadering stellen aan Jean-Pierre Rondas; gewezen coryfee van Radio 3 en Klara. Jean-Pierre heeft door zijn rijke ervaring een bijzondere kennis van zaken en een groot historisch inzicht . Hij  neemt geen blad voor de mond, noemt man en paard en doet dit op een erudiete en onderhoudende wijze.  

De talrijke leden die op 20/3 virtueel aanwezig waren hebben er zeker van genoten. Via de opgenomen podcast en via het schriftelijke verslag heeft iedereen nu de mogelijkheid één en ander zelf mee te maken of opnieuw te beleven. 
 
De PF Tijdingen die bij u regelmatig in de elektronische bus vallen evenals de twee ondertussen georganiseerde digitale Webinar vergaderingen proberen de leemte in te vullen die is ontstaan door het gemis aan fysieke samenkomsten.

Daarvoor blijft het uitkijken naar ons PF Colloquium dat gepland is op 21/4 (maar dat we wellicht zullen moeten verplaatsen naar einde mei) en naar onze volgende ledenvergadering op 19/6!

Het weerzien zal in elk geval deugddoend en hartelijk zijn! 
 
Beste vrienden: graag tot dan en blijf vooral gezond!

Webminar JP Rondas


Op 20 december om 10.00 uur hield Pro Flandria een tweede Zoom Webinar

Op 20 maart hield Pro Flandria zijn tweede Zoom Webinar.

We werden terug begeleid door David Geens. Deze tweede webinar kadert opnieuw binnen onze kernopdracht, het bouwen aan een groter draagvlak voor Vlaamse Staatsvorming. Deze keer is Jean-Pierre Rondas te gast, gewezen KLARA-coryfee en ook stichtend lid van de Vlaamsgezinde Gravensteengroep. Hij is zeker geen onbekende binnen Pro Flandria.

U kunt de lezing herbeluisteren in Podcastformaat via de link onze webstek. 

Leest u liever? Dan vindt u het verslag van de vergadering met één klink op onderstaande link!