Tijdingen juni 2020

Aanpak corona crisis en mondmaskerade

Het is al lang geen geheim meer dat zelfs een gezondheidscrisis werd aangegrepen om het land onder een vorm van curatele van een minderheidsregering te plaatsen. Weg met de grondrechten en weg met ons vormden de leidraad doorheen deze periode.

“Hoe we ook onze sterftestatistieken interpreteren of verdoezelen, we zijn wereldkampioen in aantal coronadoden per capita en in “oversterfte”… of Sciensano ze nu telt of EuroMomo.”

Knack: ‘Het wordt Stilaan tijd om political distancing in te voeren tegen deze restergering

“Opiniemakers zijn er ook altijd als de kippen bij om het overheidsfalen bij rampen pro-Belgisch te framen. Negen ministers van volksgezondheid die elkaar voor de voeten lopen, dat is inderdaad vrij belachelijk. Hadden we nu maar een performante Vlaamse staat, met één krachtdadige minister van Volksgezondheid, zou je dan denken.”

Doorbraak: ‘Corona deus ex machina voor België

“We mogen niet vergeten dat de hele mondmaskersaga is ontstaan omdat men vastgesteld had dat er in België geen productie van mondmaskers (meer) aanwezig was. En men bijgevolg aangewezen was op import. Precies om van die importafhankelijkheid af te geraken, werd door de regering aangedrongen op het heropbouwen van de productie van mondmaskers in eigen land. Nu die productiecapaciteit er dankzij de flexibiliteit van heel wat ondernemers opnieuw is, kiest België quasi volledig voor import. Zo vloeit bijna 40 miljoen euro belastinggeld naar het buitenland, terwijl de Belgische fabrikanten in de kou blijven staan, en de burger blijft wachten op zijn (stoffen) mondmaskers.”

Persbericht Essencia & Fedustria: ‘Brokkenparcours buitenlandse levering mondmaskers getuigt van gebrek aan respect voor Belgische industrie

“Marc Van Ranst doet soms ook uitspraken waarvan ik me afvraag waar hij ze haalt. Dat hij het niet nodig vond om de scholen te sluiten, bijvoorbeeld. Onbegrijpelijk. Begin maart vond hij de beslissing van de Italiaanse regering om een lockdown in te stellen nog ‘buiten proportie’. Soms lijkt het alsof hij zomaar zegt wat in zijn hoofd opkomt, als een journalist hem een vraag stelt. Shooting from the hip, zegt men in het Engels.”

ReAct Nieuws:Viroloog Wathelet: ‘België heeft geblunderd, Van Ranst zegt zomaar wat’

Clint:  ‘Het mondmasker-fiasco in België uitleggen aan andere landen is ontzettend grappig’


Vlaamse Identiteit

Het woord “racisme” blijft het meest misbruikte woord van deze generatie “main stream” journalisten en politici. Het woord is inmiddels inhoudsloos en dekt al lang niet meer haar verwerpelijke logica. Gelukkig houden enkelingen het juiste perspectief voor ogen.

“De keren dat iemand me zei dat ik terug moest naar mijn eigen land of dat ik hier niet thuishoor, kwam dat van tweedegeneratiemigranten met een moslimachtergrond. Omdat ik kritiek heb op de islamitische dogma’s en opkom voor de vrouwenrechten, wordt mij door hen soms verweten islamofoob te zijn, xenofoob, fascistisch en ja… racistisch.”

Doorbraak: ‘Zit racisme in het DNA van de Vlaming?’


Partij(dig)

Het is vandaag de mode om niet de grootste partijen, maar wel de grootste politieke families aan het woord te laten. De Vlaams Nationale familie wordt daarbij evident ‘vergeten’. Wij laten een partijstandpunt met waarde aan het woord.

“De federale restregering van aflopende zaken is een opgewarmd lijk maar niemand durft het kadaver ten grave te dragen. De angst voor de hel van de verkiezingen is groter dan de wil om voort te garen in het vagevuur.”

JM Dedecker: ‘Bart Somers is voor de Vlaamse regering’ 


De regering van lopende zaken

… blijkt toch een volwaardige regering te zijn vanuit constitutioneel oogpunt. Boerenbedrog waar we nog moeilijk vanaf geraken. Vlaanderen kan dit niet aanvaarden!

“Het is hallucinant te moeten vaststellen dat “Vlaamse” politieke formaties nog durven opkomen voor het overdragen van gewest- en gemeenschapsbevoegdheden naar de federale staat zonder acht te slaan op de bestaande blokkeringsmechanismen en nalaten de Franstaligen erop te wijzen dat hiermede al hun voorkeurregelingen eveneens op de helling komen te staan.”

WordPress Willy De Waele : Een gestrand land zinkt weg in chaos en verdampt. Tijd voor Vlaanderen om uit te stappen


Afscheid van een vriend

Koen Meulenaere stopt met Kaaiman. Voor velen nochtans een verfrissing binnen het journalistieke landschap. Een baken van hoop.

“Hoe simpeler, hoe beter. Niemand gelooft het en toch is het zo. Als je wil dat de mensen je niet geloven, schrijf dan de waarheid.”

“Ze komen zo graag met hun families in de krant als het hen iets kan opbrengen. Dan moet je niet klagen als over je geschreven wordt als het slecht gaat.”

De Tijd: ‘Wat ik schreef was compleet oneerlijk en ik hield het 42 jaar vol’